Κολλημένο στο θέμα του ύψους που θα έχουν τα κτίρια, και ιδίως οι έξι ουρανοξύστες που προβλέπει το επενδυτικό σχέδιο, βρίσκεται ακόμη το θέμα του Ελληνικού.
Ως αποτέλεσμα οι υπουργικές αποφάσεις που πρόκειται να εκδοθούν με βάση τη γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου βρίσκονται στο γραφείο της υπουργού Πολιτισμού Λυδίας Κονιόρδου, ωστόσο δεν έχουν ακόμη υπογραφεί γιατί δεν έχει βρεθεί λύση στο επίμαχο ζήτημα.
Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση του ΚΑΣ, πρέπει να επανεξεταστούν τα ύψη των κτιρίων ούτως ώστε κανένα να μην υπερβαίνει τα 140 μέτρα, όσο το ύψος της Ακρόπολης, όταν οι ουρανοξύστες που έχει σχεδιάσει ο επενδυτής φτάνουν τα 200 μέτρα.

Στην πράξη η υπουργός αναζητά έναν «λεκτικό ακροβατισμό», προκειμένου η απόφαση που θα εκδώσει να παρακάμπτει το επίμαχο σημείο και να μη θέτει περιορισμούς στη δόμηση, όπως έχει δεσμευθεί ανεπίσημα η κυβέρνηση. Αναζητείται τρόπος ώστε η διατύπωση να μη μιλά για «επανεξέταση τυχόν μείωσης του ύψους», δίχως ωστόσο να έχει ακόμη βρεθεί η φόρμουλα, γι’ αυτό και η απόφαση Κονιόρδου εκρεμμεί, παρότι έχουν περάσει δύο εβδομάδες από τη γνωμοδότηση του ΚΑΣ.

ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ. Της απόφασης Κονιόρδου για τα ύψη (σ.σ. αφορά τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων – ΣΜΠΕ και το Σχέδιο Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης – ΣΟΑ) θα προηγηθεί μια άλλη, επίσης δική της απόφαση. Αυτή για την κήρυξη τμημάτων της έκτασης ως αρχαιολογικών. Εδώ το ΚΑΣ είχε ζητήσει η κήρυξη να αφορά διάσπαρτα σημεία συνολικής έκτασης 280 στρεμμάτων (Λόφος Χασάνι, Τράχωνες, αμαξοστάσιο του τραμ).
Ανθρωποι με γνώση των διεργασιών εξηγούν ότι εφόσον η Κονιόρδου αποδεχθεί τη γνωμοδότηση του ΚΑΣ για κήρυξη ως αρχαιολογικού χώρου της κορυφής του Λόφου Χασάνι, το Συμβούλιο θα μπορούσε να επαναφέρει ανά πάσα στιγμή το θέμα του ύψους. Και αυτό καθώς ο Λόφος Χασάνι ως υψηλό σημείο «βλέπει» μεγάλο μέρος της έκτασης του Ελληνικού και επομένως μπορεί μελλοντικά το ΚΑΣ να ισχυριστεί ότι εφόσον ανεγερθούν ψηλά κτίρια, θα επέλθει μόνιμη βλάβη στις αρχαιότητες, εάν και εφόσον φυσικά αυτές αποκαλυφθούν (στη συγκεκριμένη περιοχή δεν έχουν βρεθεί).
Αλλωστε στη γνωμοδότησή του, το ΚΑΣ, παρότι είχε εγκρίνει το σχέδιο και τη μελέτη για το Ελληνικό, είχε θέσει τον όρο να μείνει αδόμητη η κορυφή Χασανίου καθώς και ο αρχαιολογικός χώρος του Αγίου Κοσμά, το λατομείο, όπως και ο ταφικός περίβολος που μεταφέρεται εντός του μητροπολιτικού πάρκου.

Τόσο στην περίπτωση της κήρυξης τμημάτων του Ελληνικού ως αρχαιολογικών όσο και στη περίπτωση της ΣΜΠΕ και του ΣΟΑ, οι σχετικές υπουργικές αποφάσεις λέγεται ότι βρίσκονται εδώ και ημέρες στο γραφείο της Λυδίας Κονιόρδου.