Εικόνα εγκατάλειψης συνεχίζουν να παρουσιάζουν αρκετοί εμπορικοί δρόμοι της Αθήνας. Παρά τη στασιμότητα που φαίνεται να υπάρχει, η αναλογία κλειστών – ανοιχτών επιχειρήσεων στους εμπορικούς δρόμους της Αθήνας θέλει τα 3 στα 10 καταστήματα να παραμένουν κλειστά και μαζί τους να ερημώνουν οι δρόμοι που κάποτε έσφυζαν από εμπορική κίνηση.
Αυτό δείχνει η τελευταία εξαμηνιαία έρευνα του ΙΝΕΜΥ της ΕΣΕΕ, σύμφωνα με την οποία μπορεί να προκύπτει σταθεροποίηση των λουκέτων στον κλάδο της εστίασης, την ίδια ώρα όμως συρρικνώνεται το λιανικό εμπόριο κυρίως στον κλάδο της ένδυσης που παραδοσιακά στεγαζόταν σε κεντρικά εμπορικά σημεία της πόλης.
«Η διατήρηση τόσο υψηλών ποσοστών κλειστών επαγγελματικών στεγών στις κεντρικές εμπορικές περιοχές όπως το κέντρο της Αθήνας, περιγράφει με ακρίβεια την αβεβαιότητα των εμπορικών επιχειρήσεων» είπε σχολιάζοντας την έρευνα ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ Βασίλης Κορκίδης, και πρόσθεσε ότι τα κλειστά καταστήματα αποτελούν πλέον οικεία εικόνα ακόμα και για τους πιο σπάνιους επισκέπτες, γεγονός ιδιαίτερα ανησυχητικό, αφού καταδεικνύει μια παγιωμένη αρνητική κατάσταση στην αγορά.

Σύμφωνα με την έρευνα, η χαρτογράφηση των κλειστών επιχειρήσεων του εμπορικού κέντρου δείχνει ότι το φαινόμενο των λουκέτων υπακούει και αυτό, όπως και η εμπορική δραστηριότητα, στη λογική προτύπων. Μεταξύ των κεντρικών εμπορικών δρόμων υπάρχουν ορισμένοι στους οποίους διαπιστώνονται ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά συγκέντρωσης κλειστών επιχειρήσεων.

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ, τα υψηλότερα ποσοστά λουκέτων καταγράφονται στους δρόμους: Χαριλάου Τρικούπη (45,1%), Ιπποκράτους (39,3%), Σοφοκλέους (38,7%), Σταδίου (34,3%), Πανεπιστημίου (33,9%) και Ευριπίδου (29,4%). Μάλιστα, σύμφωνα με την ΕΣΕΕ, τα λουκέτα διαμορφώνουν πλέον «πιάτσες». Ειδικά στην Αθήνα, καθεμία από τις τέσσερις ξεχωριστές εμπορικές ζώνες έχει διαφορετική αντοχή απέναντι στο φαινόμενο των λουκέτων. Ετσι, το εμπορικό τρίγωνο παρουσιάζει το μικρότερο ποσοστό κλειστών επιχειρήσεων συγκριτικά με τις υπόλοιπες εμπορικές ζώνες (23%), ποσοστό που διατηρείται σταθερό σε σχέση με την περσινή καταγραφή.

Στην Ερμού, το ποσοστό των κλειστών καταστημάτων είναι μόλις 10,8%, στην Αγίου Μάρκου 9,6%, στην Αθηνάς 8,2%, στην Αιόλου 22,5%, στην Κολοκοτρώνη 18,4%, στη Μητροπόλεως 23,9% και μόνο στη Βουλής το ποσοστό παρουσιάζεται αυξημένο στο 32,2%. Το εμπορικό τρίγωνο αποτελεί τη σημαντικότερη εμπορική ζώνη του κέντρου, καθώς στεγάζει σχεδόν το 40% των επιχειρήσεων ένδυσης – υπόδησης αλλά και της εστίασης. Παράλληλα, η σημασία του εμπορικού τριγώνου είναι ευρύτερη, καθώς αποτελεί την καρδιά του ιστορικού κέντρου της πόλης.

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΚΟΛΩΝΑΚΙ, όπου η εικόνα βελτιώθηκε (23%) σε σύγκριση με την προηγούμενη καταγραφή, όμως σε σχέση με την προηγούμενη πενταετία η αύξηση των λουκέτων είναι δεδομένη στους βασικούς δρόμους της Σκουφά (από 20,6% αύξηση σε 26,2%) και της Τσακάλωφ (από 21,1% αύξηση στο 27,7%). Σε χειρότερη θέση εξακολουθεί να βρίσκεται η ζώνη των Εξαρχείων με 35%, καθώς και η ζώνη κεντρικών οδικών αρτηριών (Σταδίου, Πανεπιστημίου και Ακαδημίας) με 33%. Η ζώνη που περιλαμβάνει τους κεντρικούς οδικούς άξονες του κέντρου της Αθήνας πλήττεται σε μεγαλύτερο βαθμό σε σύγκριση με τις υπόλοιπες εμπορικές ζώνες.

Η αυξημένη αναλογία των κλειστών καταστημάτων στις κεντρικές οδικές αρτηρίες της Αθήνας είναι μάλιστα ανησυχητική λένε οι έμποροι.