Τη λειτουργία του Δημοσιογραφικού Οργανισμού Λαμπράκη (ΔΟΛ) και τηνέκδοση των ιστορικών εντύπων «ΤΑ ΝΕΑ» και «ΤΟ ΒΗΜΑ» διασφαλίζει μετην απόφασή του το Πρωτοδικείο της Αθήνας (Τμήμα Εκουσίας Δικαιοδοσίας), που θέτει τον Οργανισμό σε «ειδική διαχείριση εν λειτουργία».

Με τη δικαστική απόφαση ορίζεται ως ειδικός διαχειριστής τηςανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Δημοσιογραφικός ΟργανισμόςΛαμπράκη» (ΔΟΛ) η εταιρεία ορκωτών ελεγκτών και συμβούλωνεπιχειρήσεων Grant Thorton και η δικηγορική εταιρεία ΑνδρέαςΑγγελίδης.

Σύμφωνα με πληροφορίες στο σκεπτικό της πολυσέλιδης απόφασής της ηδικαστής Νεκταρία Ξελυσσακτή, η οποία εκδίκασε την αίτηση των τραπεζώνγια υπαγωγή του ΔΟΛ σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης, αποτιμώντας όλατα στοιχεία του φακέλου έκρινε ότι :

*Η διατήρηση σε λειτουργία της επιχείρησης του ΔΟΛ, μετά την υπαγωγήτης στη διαδικασία της ειδικής διαχείρισης , δεν αποτελεί διακριτικήευχέρεια, αλλά υποχρέωσή του ειδικού διαχειριστή.

*Η χρηματοδότηση των εξόδων υπαγωγής του ΔΟΛ στην διαδικασία τηςδιαχείρισης εν λειτουργία αποτελεί έργο του διαχειριστή, μετά τοδιορισμό του, ενώ σε περίπτωση που υπάρχει αδυναμία ανεύρεσης τωναναγκαίων κεφαλαίων για τη διατήρηση της Επιχείρησης σε λειτουργίακαι για την κάλυψη των λοιπών εξόδων, συντρέχει περίπτωσηανάκλησης της απόφασης που διατάσσει την υπαγωγή της σε καθεστώςειδικής διαχείρισης εν λειτουργία.