Με το προεδρείο της προκειμένου να ενημερωθεί για την πορεία του ελληνικού τραπεζικού συστήματος.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η οποία πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα, τέθηκαν επί τάπητος οι ρυθμιστικές πρωτοβουλίες του υπουργείου αναφορικά με τον εξωδικαστικό διακανονισμό επιχειρηματικών απαιτήσεων, την προστασία του καταναλωτή και τις εταιρείες ενημέρωσης οφειλετών.

Στο επίκεντρο βρέθηκαν επίσης, οι στόχοι των τραπεζών για τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων και οι νομοθετικές πρωτοβουλίες που κρίνεται σκόπιμο να αναληφθούν σχετικά, καθώς και ζητήματα σχετικά με την ενίσχυση των ηλεκτρονικών συναλλαγών.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, συζητήθηκαν ακόμη ζητήματα, τα οποία αφορούν τη χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας, τον σχεδιασμό του υπουργείου για την επίτευξη πιστωτικής επέκτασης εντός του 2017 και την συνδρομή των πιστωτικών ιδρυμάτων στην επίτευξη των στόχων ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας.