Ο ΟΔΔΗΧ άντλησε την Τετάρτη 1,138 δισ. ευρώ από την έκδοση τρίμηνων εντόκων γραμματίων του Δημοσίου (ΕΓΔ), για να αναχρηματοδοτήσει παλαιότερη έκδοση, όπως ανέφερε σε ανακοίνωσή του.

Η απόδοση διαμορφώθηκε στο 2,70%, αμετάβλητη σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση του Οκτωβρίου.

Το ποσό περιλαμβάνει μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 262,5 εκατ. ευρώ.

Ο συντελεστής κάλυψης διαμορφώθηκε στο 1,30, αμετάβλητος σε σχέση με την προηγούμενη δημοπρασία.

Ως ημερομηνία διακανονισμού ορίστηκε η 11η Νοεμβρίου