Η Seat πέτυχε κατά τη διάρκεια των εννέα πρώτων μηνών του 2016 λειτουργικά κέρδη 137 εκατομμύρια ευρώ. Το σημαντικό είναι ότι το συγκεκριμένο ποσό είναι έντεκα φορές υψηλότερο από τα κέρδη της αντίστοιχης περιόδου του 2015 (12 εκατομμύρια ευρώ). Η πλούσια γκάμα των μοντέλων της, το νέο Ateca και Alhambra, καθώς και η μείωση κόστους ήταν οι βασικοί παράγοντες που οδήγησαν σε αυτό το αποτέλεσμα.