Εξι στους δέκα Ελληνες χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο, σύμφωνα με την πρόσφατη έρευνα «World Internet Project – Greece» που υλοποιήθηκε από το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών. Οι περισσότεροι από όσους δεν το χρησιμοποιούν δήλωσαν ότι αυτό κυρίως οφειλόταν στην έλλειψη τεχνικών γνώσεων και την έλλειψη συναφούς ενδιαφέροντος. Από την άλλη πλευρά διαπιστώνεται σημαντικό χάσμα στη χρήση του Διαδικτύου μεταξύ των κατοίκων των αστικών και των αγροτικών περιοχών, και μεταξύ των δύο φύλων. Η χρήση του Διαδικτύου είναι σχεδόν καθολική μεταξύ των μαθητών και των φοιτητών. Αντίθετα, τα ποσοστά χρήσης του Διαδικτύου μεταξύ των συνταξιούχων και των ατόμων που ασχολούνται με τα οικιακά είναι εξαιρετικά χαμηλά. Η παρουσία παιδιών κάτω των 18 ετών στο νοικοκυριό φαίνεται να είναι ένας ακόμη παράγοντας που επιδρά θετικά στη χρήση του Διαδικτύου.

Οι περισσότεροι Ελληνες χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο από το σπίτι τους. Τα δύο τρίτα των χρηστών που εργάζονται δηλώνουν ότι το χρησιμοποιούν στον χώρο εργασίας τους. Αντίστοιχα, τα δύο τρίτα των μαθητών/φοιτητών δηλώνουν ότι συνδέονται στο Διαδίκτυο όταν βρίσκονται στο σχολείο/πανεπιστήμιο. Περίπου το ήμισυ των χρηστών δηλώνει ότι συνδέεται και σε άλλους χώρους (π.χ., Internet café), το δε ένα τρίτο εξ αυτών συνδέεται ενώ βρίσκεται «εν κινήσει». Σχεδόν όλοι οι χρήστες δηλώνουν ότι συνδέονται με το Διαδίκτυο μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή, ενώ τα δύο τρίτα συνδέονται και από το κινητό τους τηλέφωνο. Λιγότερο διαδεδομένη είναι η χρήση των τάμπλετ.

Συνολικά οι έλληνες χρήστες παρουσιάζουν μέτρια εξάρτηση από το Διαδίκτυο.