6/7/2016

Με εξαιρετική επιτυχία διεξήχθη το 2ο Επιστημονικό Συνέδριο «Διατήρηση γονιμότητα σε νεοπλασματικούς ασθενείς» στις 24-26 Ιουνίου 2016 στην Αθήνα στο Ζάππειο Μέγαρο από τον τομέα ΓΟ.ΝΕ.ΑΣ (Γονιμότητα σε Νεοπλασματικούς Ασθενείς, υπεύθυνος κος Εμμανουήλ Τερζάκης) της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας (Ε.Α.Ε.) υπό την αιγίδα της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας (Ε.Α.Ε). και της Ελληνικής Εταιρείας Παιδιατρικής Αιματολογίας Ογκολογίας (Ε.Ε.Π.Α.Ο).

Σκοπός του Συνεδρίου ήταν η παρουσίαση των σημαντικότερων νεότερων εξελίξεων – «αιχμών» σε όλο το φάσμα της διατήρησης της γονιμότητας σε ασθενείς με καρκίνο. Στο συνέδριο συμμετείχαν με διαλέξεις επιστήμονες από το ευρύ φάσμα των κλάδων επιστημών Υγείας, Ψυχολόγων, Κοινωνιολόγων, Οικονομολόγων και Βιοηθικής.

Οι ομιλητές παρουσίασαν τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα τα οποία βρίσκουν κλινική εφαρμογή εστιάζοντας στις εξελίξεις στον τομέα της ασφαλούς διατήρησης γονιμότητας σε άνδρες και γυναίκες αλλά και σε εφήβους και νεαρούς ενήλικες που λαμβάνουν αντινεοπλασματικές θεραπείες.

Τονίστηκε ιδιαίτερα η αναγκαιότητα της ενημέρωσης των ασθενών και των οικογενειών τους σχετικά με την πιθανότητα διαταραχών γονιμότητας των συγκεκριμένων ασθενών και αναλύθηκαν διεξοδικά οι διαθέσιμες καθιερωμένες αλλά και πρωτοπόρες «πειραματικές» επιλογές για τη διατήρηση της γονιμότητας και τη μελλοντική αναπαραγωγή πριν από την έναρξη των εν λόγω θεραπειών:κρυοσυντήρηση σπέρματος σε άνδρες και κρυοσυντήρηση εμβρύου και ωαρίων στις γυναίκες καθώς και ώριμου ή άωρου ιστού των γονάδων (όρχεις – ωοθήκες). Διαπιστώθηκε πως οι εξελίξεις στην τεχνολογία και την επιστήμη διευρύνουν το φάσμα των επιλογών, οδηγούν σε αναγκαιότητα επικαιροποίησης των κατευθυντήριων οδηγιών και δημιουργούν προσδοκίες για περαιτέρω εξέλιξη και βελτίωση της αποτελεσματικότητας.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Παιδιατρικής Αιματολογίας Ογκολογίας κος Αποστόλης Πουρτσίδης εκφώνησε την εναρκτήρια ομιλία αναφερόμενος ειδικότερα στο θέμα της γονιμότητας στα παιδιά και εφήβους με καρκίνο. Τόνισε την έως τώρα υποβάθμιση του θέματος λόγω της ανάγκης επείγουσας έναρξης θεραπείας αλλά και λόγω των περιορισμένων διαθέσιμων επιλογών σ’ αυτή την πληθυσμιακή ομάδα. Επιπλέον ανέλυσε θέματα σχετικά με την αξιοπιστία των μεθόδων διατήρησης της γονιμότητας, την ασφαλιστική κάλυψη του κόστους, τη συνεργασία με συλλόγους γονέων και φορείς, νομικά και ηθικά ζητήματα καθώς και την αναγκαιότητα δημιουργίας δημοσίων δομών.

Στα πλαίσια στρογγυλής τράπεζας με συμμετοχή τηςΕλληνικής Εταιρείας Παιδιατρικής Αιματολογίας Ογκολογίας (ΕΕΠΑΟ), για τις πληθυσμιακές ομάδες των εφήβων και νεαρών ενηλίκων τονίστηκε ότι απαιτείται ιδιαίτερη ευαισθητοποίηση και εντατικοποιημένη επιστημονική συνεργατική προσπάθεια.

Ειδικότερα, ο Αντιπρόεδρος της ΕΕΠΑΟ κος Βασίλης Παπαδάκης προχώρησε σε αναλυτική παρουσίαση του θέματος και καθόρισε τις ομάδες υψηλού και χαμηλού κινδύνου για πιθανή μελλοντική υπογονιμότητα. Η Παιδο-Ενδοκρινολόγος κα. Ελπίδα Βλαχοπαπαδοπούλου ανέπτυξε την κλινική προσέγγιση και τον λεπτομερή έλεγχο που απαιτείται στην κατεύθυνση της διάγνωσης και θεραπείας. Τέλος, ο Γενικός Γραμματέας της ΕΕΠΑΟ κος Δημήτρης Δογάνης, μορφοποίησε για τον Ελληνικό χώρο τις σύγχρονες διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες για την αντιμετώπιση προβλημάτων γονιμότητας στα παιδιά, εφήβους και νεαρούς ενήλικες με καρκίνο.