Κατατέθηκαν οι φάκελοι των ενδιαφερομένων σχετικά με τον διαγωνισμό για τις τηλεοπτικές άδειες στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας (ΓΓΕΕ). Η προκήρυξη του διαγωνισμού έληξε στις 15:00 και οι έντεκα φάκελοι που κατατέθηκαν αφορούν τα εξής επιχειρηματικά σχήματα:

1. Σκάι ( Ανώνυμη Ραδιοτηλεοπτική και Εμπορική Εταιρία Παροχής πληροφοριών και Ενημέρωσης)

2. Star Channel (Νέα Τηλεόραση Α.Ε.)

3. ANTENNA TV A.E.

4. DIMERA MEDIA INVESTMENTS LIMITED

5. ALPHA (Δορυφορική Τηλεόραση Α.Ε.)

6. ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟ Χ. ΚΑΛΟΓΡΙΤΣΑΣ (Τηλεόραση Πανελλαδικής Κάλυψης Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρία)

7. ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ (Επιχείρηση Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης – Ανώνυμος Εταιρία)

8. EPSILON TV (Ραδιοτηλεοπτική Α.Ε.)

9. Ανεξάρτητος Τηλεοπτικός Πάροχος Περιεχομένου (Ανώνυμη Εταιρία)

10. MEGA CHANNEL (Τηλέτυπος Α.Ε.)

11. City News ART TV

Μία ώρα μετά τη λήξη της προθεσμίας θα αρχίσει η αποσφράγιση των φακέλων από την Πενταμελή Ειδική Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, ώστε να ελεγχθεί εάν οι φάκελοι περιέχουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί σε αίθουσα της ΓΓΕΕ, παρουσία των νόμιμων εκπροσώπων των υποψηφίων.

Ο υπουργός Επικρατείας Νίκος Παππάς, σε δήλωσή του, χαιρέτισε την επιτυχημένη, όπως την χαρακτήρισε, ολοκλήρωση της υποβολής φακέλων για τον διαγωνισμό των τηλεοπτικών αδειών και έδωσε ραντεβού για τη δημοπρασία, η οποία θα διεξαχθεί στις αρχές Αυγούστου.