Αντίστροφα αρχίζει να μετρά ο χρόνος για την έκδοση της απόφασης επί των τεσσάρων αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων που έχει καταθέσει ο όμιλος Μαρινόπουλος, καθώς μετά τις πέντε το απόγευμα αναμένεται να ανακοινωθεί από το Πρωτοδικείο Αθηνών.

Όπως είναι γνωστό ο όμιλος Μαρινόπουλος ζητεί έκδοση προσωρινής διαταγής έως ότου εκδικασθούν οι κύριες αιτήσεις που έχει καταθέσει στις 21 Σεπτεμβρίου, για υπαγωγή του στο άρθρο 99 του πτωχευτικού κώδικα.

Κατά τη συζήτηση των υποθέσεων στο δικαστήριο ασκήθηκαν παρεμβάσεις από τράπεζες, εργαζόμενους και πιστωτές (επιχειρήσεις).

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του Δημοσίου το ποσό της οφειλής του Ομίλου απέναντί στο κράτος ανέρχεται στα 500 εκατ. ευρώ. Από την πλευρά τους τα σωματεία των εργαζομένων άσκησαν παρέμβαση υπέρ των ασφαλιστικών μέτρων, με την προϋπόθεση να διασφαλιστούν τα δικαιώματά τους και να προστατευθούν οι θέσεις εργασίας.

Κατά τη συζήτηση των αιτήσεων οι δικηγόροι επισημαίνουν ότι η εταιρεία και οι εργαζόμενοι έχουν συμφωνήσει να εξαιρεθούν οι τελευταίοι από τη χορήγηση της προσωρινής διαταγής ώστε αν δεν πληρώνονται να μπορούν να προχωρήσουν σε κατάσχεση.

Οι νομικοί παραστάτες του Ομίλου δεσμεύθηκαν ότι η εταιρεία θα καταβάλλει κάθε προσπάθεια να εξοφλήσει τις οφειλές προς τους εργαζόμενους και να διασφαλίσει τα δικαιώματά τους. Συνολικά -όπως ειπώθηκε στο δικαστήριο – οι οφειλές της εταιρείας ανέρχονται στο 1 δισ. 324 εκατ. ευρώ.

Ακόμη, οι νομικοί παραστάτες του ομίλου Μαρινόπουλος δήλωσαν ότι χθες βράδυ εκδήλωσε ενδιαφέρον στρατηγικός επενδυτής για την είσοδό του στον Όμιλο υπό προϋποθέσεις.