Σειρά προτάσεων για την προώθηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών με στόχο την μείωση του κόστους λειτουργίας των επιχειρήσεων και του Δημοσίου αλλά και την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής υπέβαλαν με κοινό υπόμνημα τους προς τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Τρύφωνα Αλεξιάδη, ο ΣΕΒ, η ΕΣΕΕ και ο ΣΕΤΕ.

Σύμφωνα με τις επιχειρηματικές οργανώσεις η υλοποίηση των μέτρων μπορεί σε ορίζοντα διετίας να οδηγήσει σε:

1. Μείωση της παραοικονομίας, η οποία ξεπερνάει το 25% του ΑΕΠ) στο τέλος της περιόδου κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες, δηλαδή 5 δισ. Euro.

2. Αύξηση της εισπραξιμότητας του ΦΠΑ (το κενό εισπραξιμότητας του οποίου προσεγγίζει τα 6,5 δισ. Euro ετησίως) κατά 1 δισ. Euro ετησίως.

3. Μείωση του κόστους των προμηθειών για το Δημόσιο κατά 200 εκατ. Euro ετησίως.

4. Μείωση του κόστους λειτουργίας των επιχειρήσεων κατά 1 1,5 δισ. Euro ετησίως, μέσω της εφαρμογής της ηλεκτρονικής τιμολόγησης.

5. Μείωση της έκδοσης των εικονικών τιμολογίων κατά 60%.

Οι προτάσεις περιλαμβάνουν τα εξής:

– Υποχρεωτική σταδιακή καθιέρωση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης μεταξύ των επιχειρήσεων.

-Υποχρεωτική καθιέρωση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης για τους προμηθευτές του Δημοσίου και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

-Αυτοματοποίηση του φορολογικού και ελεγκτικού μηχανισμού

-Καθιέρωση υποχρεωτικών πληρωμών των επιχειρήσεων προς το Δημόσιο, τους προμηθευτές τους και το προσωπικό μέσω της ηλεκτρονικής τραπεζικής

-Καταβολή των οφειλών πελατών προς τις επιχειρήσεις, και μεταξύ επιτηδευματιών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής με σταδιακή θέσπιση της υποχρεωτικής χρήσης ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής για ποσά ανώτερα των εκάστοτε ορίων

-Θέσπιση της αποδοχής ηλεκτρονικών μέσων πληρωμών σε όλα τα καταστήματα των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας.

-Χορήγηση φορολογικών κινήτρων, τόσο στις επιχειρήσεις, όσο και στους καταναλωτές (έκπτωση φόρου για ηλεκτρονικά καταγεγραμμένες συναλλαγές, προγράμματα επιβράβευσης και επιστροφών, αφαίρεση της προμήθειας για την αποδοχή ηλεκτρονικών πληρωμών από τον φόρο των επιχειρήσεων, επιδότηση του κόστους προμήθειας τερματικών POS, κ.α.

-Ενεργοποίηση της υποχρεωτικής τήρησης επαγγελματικών λογαριασμών, με παράλληλη θεσμοθέτηση εδικού καθεστώτος έναντι των κατασχέσεων (ακατάσχετο)

-Υλοποίηση απλού και αξιόπιστου μηχανισμού συγκέντρωσης και διασταύρωσης των στοιχείων, με έμφαση στην ταχύτητα εντοπισμού περιπτώσεων πιθανής φοροαποφυγής

-Επίσπευση της χρήσης των ηλεκτρονικών παραβόλων στην δικαιοσύνη

-Επιτάχυνση της καθιέρωσης του συστήματος ηλεκτρονικών προμηθειών (ΕΣΗΔΗΣ).

-Χορήγηση ψηφιακού πιστοποιητικού στους πολίτες, το οποίο θα μπορεί να αποθηκευτεί ακόμα και στο κινητό τηλέφωνο τους, και θα πιστοποιεί την ταυτοπροσωπία τους είτε σε απομακρυσμένες συναλλαγές (ΤΑΧΙSNET, κ.λπ.) είτε σε αυτοπρόσωπες συναλλαγές. Το ψηφιακό πιστοποιητικό μπορεί να λειτουργήσει και ως ενιαίο μητρώο πολιτών, συγκεντρώνοντας σε ένα μόνο σημείο τους διάφορους κωδικούς που χορηγούνται σε κάθε πολίτη από τις δημόσιες υπηρεσίες (Αρ. Ταυτότητας, Αρ. Διαβατηρίου, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, Αρ. ‘Αδειας Οδήγησης, κ.λπ.), απλοποιώντας και επιταχύνοντας την υφιστάμενη γραφειοκρατία.