Ο αριθμός των τραπεζικών καταστημάτων στην Ελλάδα συνέχισε το 2015 την πτωτική τάση των τελευταίων ετών, αλλά ο αριθμός των τραπεζοϋπαλλήλων αυξήθηκε, για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια, σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕU structural financial indicators).

Ειδικότερα, ο αριθμός των τραπεζικών καταστημάτων στο τέλος του 2015 ανερχόταν σε 2.543 έναντι 2.688 το 2014 και 3.847 το 2011. Στην ΕΕ σημειώθηκε μια πιο ήπια πτωτική τάση, με τον αριθμό των καταστημάτων να διαμορφώνεται στα 188.109 έναντι 203.563 το 2014 και 223.136 το 2011.

Οι Έλληνες τραπεζοϋπάλληλοι αυξήθηκαν το 2015 σε 46.086 από 45.654 το 2014, αλλά έχουν μειωθεί πολύ σε σύγκριση με το 2011 (59.953).

Στην ΕΕ ο αριθμός των τραπεζοϋπαλλήλων μειώθηκε κατά 24.000 σε σύγκριση με το 2014 και διαμορφώθηκε στους 2.864.106. Ο αριθμός αυτός μειώνεται συνεχώς από το 2008, όταν ξέσπασε η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση.

Ο βαθμός συγκέντρωσης των ελληνικών τραπεζών συνέχισε να αυξάνεται και είναι με διαφορά ο υψηλότερος απ’ όλες τις χώρες της ΕΕ.

Συγκεκριμένα, στις πέντε μεγαλύτερες ελληνικές τράπεζες αντιστοιχούσε πέρυσι το 95,2% του συνολικού ενεργητικού. Στη δεύτερη θέση έρχεται η Εσθονία με 88,6% και στην τρίτη η Λιθουανία με 86,8%. Το χαμηλότερο ποσοστό έχει το Λουξεμβούργο (31,3%).

Ο αριθμός των καταστημάτων τραπεζών της ΕΕ που λειτουργούσαν στην Ελλάδα αυξήθηκε σε 18 από 16 το 2014, ενώ λειτουργούσαν και 4 καταστήματα από χώρες εκτός της ΕΕ, όσα και το 2014.