Η Honda έδωσε στη δημοσιότητα τις απεικονίσεις και το βίντεο του νέου NSX και της ροής του αέρα γύρω από αυτό, του Total Airflow Management του, όπως το ονομάζει ο υπεύθυνος για την αεροδυναμική τη συγκεκριμένη δοκιμασία.