Τσεκούρι έως και 40% στις επικουρικές συντάξεις προβλέπει απόφαση του υφυπουργού Εργασίας Τάσου Πετρόπουλου, η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Το μέτρο θα αφορά περίπου 200.000 ήδη συνταξιούχους που εισπράττουν άθροισμα κύριας και επικουρικής πάνω από 1.300 ευρώ μεικτά, δηλαδή 1.170 ευρώ καθαρά. Η ρύθμιση θα ισχύσει αναδρομικά.

Οπως προβλέπεται στην απόφαση, εφόσον το άθροισμα κύριων και επικουρικών συντάξεων των ήδη καταβαλλόμενων πριν από την εφαρμογή του Ν. 4387/2016 συντάξεων είναι μικρότερο ή ίσο των 1.300 ευρώ, η διαφορά μεταξύ της καταβαλλόμενης επικουρικής σύνταξης και της επανυπολογισθείσας κατά τις ρυθμίσεις της απόφασης, διατηρείται ως προσωπική διαφορά ανά συνταξιούχο. Η προσωπική αυτή διαφορά αποσβένεται σταδιακά, σύμφωνα με την ετήσια αναπροσαρμογή των επικουρικών συντάξεων.

Εφόσον το άθροισμα κύριων και επικουρικών συντάξεων των ήδη καταβαλλόμενων πριν από την εφαρμογή του Ν. 4387/2016 συντάξεων είναι μεγαλύτερο των 1.300 ευρώ και το άθροισμα κύριων και επανυπολογισθέντων κατά τις ρυθμίσεις της παρούσας απόφασης επικουρικών συντάξεων συνεχίζει να είναι μεγαλύτερο των 1.300 ευρώ, η επικουρική σύνταξη καταβάλλεται στο ύψος που διαμορφώνεται με τον νέο υπολογισμό.

Σε κάθε περίπτωση η αναπροσαρμογή της επικουρικής σύνταξης εφαρμόζεται σε τέτοιο ύψος, ώστε να διασφαλίζεται ότι το άθροισμα κύριας και καταβαλλόμενης επικουρικής σύνταξης του δικαιούχου δεν υπολείπεται του ποσού των 1.300 ευρώ.

Στον υπολογισμό του ανώτατου ορίου των 1.300 ευρώ και όσον αφορά τα άτομα με αναπηρία ή χρόνια πάθηση και των οικογενειών που έχουν μέλη τους άτομα με αναπηρία δεν λαμβάνονται υπόψη τα πάσης φύσεως επιδόματα αναπηρίας. Η διαδικασία εφαρμόζεται και σε όλες τις εκκρεμείς αιτήσεις που έχουν κατατεθεί μέχρι 31/12/2014. Για τους τομείς, Ταμεία ή κλάδους του ΕΤΕΑ για τους οποίους υπάρχουν άμεσα διαθέσιμα στοιχεία, η ανωτέρω διαδικασία εφαρμόζεται στις πληρωμές επικουρικών συντάξεων μηνός Αυγούστου 2016 και για τους υπόλοιπους τομείς το αργότερο στις πληρωμές μηνός Σεπτεμβρίου 2016.

ΤΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ. Στο μεταξύ μειωμένα θα είναι και τα μερίσματα έως και κατά 32% σε 284.000 συνταξιούχους του Δημοσίου θα δίνει το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ) από τις 29 Ιουνίου. Το κούρεμα έχει αναδρομική ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2016 και τα αναδρομικά που θα αφορούν το πρώτο τρίμηνο του έτους θα επιστραφούνσε 4 ισόποσες δόσειςαπό τα μερίσματα που θα καταβληθούν στους δικαιούχους κατά τους μήνες Σεπτέμβριο και Δεκέμβριο έτους 2016.

Τη σφαγή των μερισμάτων για τους συνταξιούχους δημοσίους υπαλλήλους προβλέπει εγκύκλιος που εκδόθηκε χθες από το υπουργείο Εργασίας, σε εφαρμογή του νόμου Κατρούγκαλου (μειώσεις των νέων συντάξεων, μειώσεις στις επικουρικές και στα εφάπαξ, κατάργηση του ΕΚΑΣ, μειώσεις στις συντάξεις χηρείας κ.ά.).

Στην εγκύκλιο διευκρινίζεται ότι για το τρέχον έτος θα ισχύει συντελεστής αναπλήρωσης 0,215%. Επίσης, ότι τα ποσά που έχουν χορηγηθεί από την αρχή του έτους θα παρακρατηθούν σε δύο ισόποσες δόσεις, τον Σεπτέμβριο και τον Δεκέμβριο.

Οι μειώσεις αρχίζουν από 1/1/2016, αφού σύμφωνα με το νέο Ασφαλιστικό στο εξής η χορήγηση παροχών από το ΜΤΠΥ χρηματοδοτείται αποκλειστικά από τις καταθέσεις των μετόχων και τα περιουσιακά στοιχεία του Ταμείου. Αποκλείεται, έτσι, οποιαδήποτε μεταφορά πόρων από τον κρατικό προϋπολογισμό, με εξαίρεση τους πόρους έκτακτης χρηματοδότησης των μερισμάτων των εν δυνάμει μερισματούχων, των οποίων οι αιτήσεις εκκρεμούν κατά την έναρξη ισχύος του νόμου, δηλαδή τη 12η/5/2016.

Επίσης στην εγκύκλιο ξεκαθαρίζεται ότι όσοι μέτοχοι δεν έχουν συμπληρώσει, από την έναρξη ισχύος του νόμου και μετά, το ελάχιστο όριο συμμετοχής στο ΜΤΠΥ, μπορούν να τύχουν εφάπαξ επιστροφής των ατομικών τους καταθέσεων. Επίσης, καταργούνται οι διατάξεις που έδιναν το δικαίωμα σε δικαιούχο μερίσματος, άγαμο, να μεταβιβάζει την παροχή στους γονείς ή στους στενούς συγγενείς του (αδελφούς, άγαμες θυγατέρες).