Ο καθηγητής Καρδιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών Χρήστος Πίτσαβος απαντά ότι η πολύ υψηλή HDL χοληστερόλη δεν δημιουργεί πρόβλημα. Εκείνο που έχει αναθεωρηθεί τα τελευταία χρόνια είναι η άποψη ότι τα άτομα με πολύ υψηλή HDL έχουν πάντα το «σύνδρομο μακροζωίας» που τους προστατεύει. Αυτό φαίνεται ότι δεν ισχύει πάντα.

Επειδή η HDL είναι γενετικά καθορισμένη, μπορεί κανείς να διαπιστώσει από το οικογενειακό ιστορικό του ασθενούς (μακροζωία ή μη των γονιών) εάν τα υψηλά επίπεδά της είναι πράγματι ιδιαίτερα προστατευτικά για το συγκεκριμένο άτομο.