25/4/2016

Με απόλυτη επιτυχία συνεχίζεται η εφαρμογή της μεθόδου λαπαροσκοπικών νεφρεκτομών από ζώντες δότες για μεταμόσχευση νεφρού στο Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός».

Μία ακόμη επιτυχημένη λαπαροσκοπική νεφρεκτομή από ζώντα δότη (σύζυγος προς σύζυγο) πραγματοποιήθηκε στην Α’ Χειρουργική Κλινική & Μονάδα Μεταμόσχευσης Οργάνων του Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός», αυξάνοντας έτσι τον αριθμό των επιτυχών μεταμοσχεύσεων νεφρού με τη συγκεκριμένη μέθοδο. Η – πρωτοποριακή για τα ελληνικά δεδομένα – επέμβαση λαπαροσκοπικής αφαίρεσης του μοσχεύματος πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 7 Απριλίου από τον Δρα Βασίλειο Δρακόπουλο, σε συνεργασία με τον Δρα Νικόλαο Ρουκουνάκη.

Το νεφρικό μόσχευμα, αφού αφαιρέθηκε λαπαροσκοπικά από γυναίκα ηλικίας 48 ετών, εν συνεχεία τοποθετήθηκε στο σύζυγό της, ηλικίας 57 ετών, από τον Διευθυντή Δρα Βασίλη Βουγά και τον Συντονιστή Διευθυντή της Α’ Χειρουργικής Κλινικής & Μονάδας Μεταμόσχευσης Οργάνων, Δρα Σπύρο Δρακόπουλο. Τη διαδικασία υποστήριξε άρτια το Αναισθησιολογικό, το Ανοσολογικό, το Νεφρολογικό και το Νοσηλευτικό προσωπικό, αλλά και οι Συντονιστές των Μεταμοσχεύσεων του Νοσοκομείου, Δημήτριος Πιστόλας και Αικατερίνη Μπαλάσκα.

Η δότρια εξήλθε την 3η μετεγχειρητική ημέρα σε άριστη γενική κατάσταση και νεφρική λειτουργία, ο δε λήπτης πλήρως κινητοποιημένος αναμένεται να εξέλθει του Νοσοκομείου τις προσεχείς ημέρες.

Η λαπαροσκοπική αφαίρεση νεφρικών μοσχευμάτων – η οποία ξεκίνησε να εφαρμόζεται στην Ελλάδα από τον Δρα Βασίλειο Δρακόπουλο αποκλειστικά στη Μονάδα Μεταμόσχευσης Οργάνων του Γ.Ν.Α. “ο Ευαγγελισμός” τον Φεβρουάριο του 2015 – είναι ζωτικής σημασίας για την αύξηση προσφοράς μοσχευμάτων από ζώντες δότες. Η επιτυχία της μεθόδου έγκειται στην ασφαλή εκτέλεση της μεταμόσχευσης νεφρού, αφενός δίνοντας άριστα αποτελέσματα νεφρικής λειτουργίας στον λήπτη, αφετέρου επιτρέποντας στον δότη να επανέλθει σε ελάχιστο χρονικό διάστημα στις καθημερινές υποχρεώσεις της ζωής του.