Στο -0,7% διαμορφώθηκε ο ετήσιος πληθωρισμός στη Ελλάδα τον Μάρτιο του 2016, σε σχέση με 0,1% τον Φεβρουάριον σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύει η Eurostat. Πριν από 12 μήνες το αντίστοιχο ποσοστό ήταν -1,9%.

Στην Ευρωζώνη ο ετήσιος πληθωρισμός τον Μάρτιο ήταν μηδενικός (0%), από -0,2% τον Φεβρουάριο και -0,1% έναν χρόνο πριν.

Σε επίπεδο ΕΕ, ο ετήσιος πληθωρισμός ήταν επίσης μηδενικός τον Μάρτιο, σε σχέση με -0,1% τον Φεβρουάριο και -0,1% έναν χρόνο πριν.

Αρνητικοί ετήσιοι ρυθμοί πληθωρισμού παρατηρήθηκαν τον Μάρτιο σε 15 κράτη-μέλη της ΕΕ.

Τα χαμηλότερα ετήσια ποσοστά καταγράφηκαν στη Ρουμανία (-2,4%) στην Κύπρο (-2,2%) και τη Βουλγαρία (-1,9%).

Τα υψηλότερα ετήσια ποσοστά καταγράφηκαν στο Βέλγιο (1,6%), τη Σουηδία (1,2%) και τη Μάλτα (1%).

Σε σύγκριση με τον Φεβρουαριο του 2016, ο ετήσιος πληθωρισμός μειώθηκε σε 11 κράτη-μέλη, παρέμεινε σταθερός σε επτά και αυξήθηκε σε εννέα.