Από φωτογραφικές διατάξεις πάμε καλά. Το νομοσχέδιο για την έρευνα αποσύρθηκε χθες από τη Βουλή και επανακατατέθηκε λίγες ώρες αργότερα, όταν οι προσεκτικοί παρατηρητές εντόπισαν ότι περιείχε φωτογραφική διάταξη για τον υπουργό Οικονομίας Γιώργο Σταθάκη. Επίσημη δικαιολογία για την απόσυρση ήταν ότι είχε κατατεθεί παλαιότερη βερσιόν.

Με τη διάταξη αυτή, η οποία τελικά αφαιρέθηκε, ο Σταθάκης –που είχε εμπλακεί σε υπόθεση «ανοίκειων πληρωμών» την περίοδο 1996 – 2004 από κονδύλια του Πανεπιστημίου Κρήτης –αποδιδόταν λευκός, καθώς καταργούνταν όλες οι συνέπειες και αναιρούνταν και οι όποιες οικονομικές επιβαρύνσεις (πρόστιμα, τόκοι κ.λπ.). Πάντως και η πλειοψηφία της Βουλής είχε απορρίψει αίτημα για άρση της ασυλίας του υπουργού προκειμένου να δικαστεί για τις κατηγορίες που είχαν αποδοθεί, ότι δηλαδή την περίοδο 2002 – 2004 είχε υπογράψει μαζί με άλλους πανεπιστημιακούς αποφάσεις με βάση τις οποίες είχαν εκταμιευθεί κονδύλια από τον ειδικό λογαριασμό έρευνας του ιδρύματος προκειμένου να καλυφθούν έξοδα που δεν ήταν ερευνητικά.

«ΚΑΘΑΡΙΣΕ» ΜΕ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ. Οπως όμως παρατηρούσαν βουλευτές, ακόμα και ύστερα από αυτό στο νομοσχέδιο παρέμειναν άλλες δύο φωτογραφικές διατάξεις. Η πρώτη, έλεγαν, αφορά τον άλλοτε πρύτανη του Αριστοτελείου Θεσσαλονίκης και νυν πρόεδρο του Αττικό Μετρό, καθηγητή Γιάννη Μυλόπουλο. Η εν λόγω διάταξη προβλέπει ότι δαπάνες του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν παρά την απουσία έγκρισης του προϋπολογισμού του από το εποπτεύον υπουργείο δεν πάσχουν ακυρότητας εξ αυτού του λόγου. Λεπτομέρεια: ο Μυλόπουλος ήταν πρόεδρος του εν λόγω Κέντρου την περίοδο 2010 – 1014.

Η δεύτερη, σύμφωνα με tweet του βουλευτή του Ποταμιού Γιώργου Μαυρωτά, φωτογραφίζει τη σύζυγο του Πρωθυπουργού Μπέτυ Μπαζιάνα, η οποία –εδώ και δύο χρόνια –υπηρετεί σε πανεπιστήμιο καθώς διαθέτει διδακτορικό, αν και κανονικά είναι εκπαιδευτικός Πληροφορικής. Η διάταξη αυτή επιτρέπει σε μόνιμους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να μεταταγούν σε θέσεις κατηγορίας Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ, με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης και της δαπάνης της μισθοδοσίας τους, υπό προϋποθέσεις όπως το διδακτορικό, οι δημοσιεύσεις κ.ά. Ο Γ. Μαυρωτάς σημείωσε χαρακτηριστικά: «Φαίνεται καλύφθηκαν τα κενά στα σχολεία».

Το υπουργείο Παιδείας πάντως απάντησε ότι η διάταξη «ρυθμίζει με πάγιο τρόπο, άρα εξ ορισμού μη φωτογραφικό, θέματα μετάταξης μόνιμων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε ΑΕΙ», συνεπώς δεν αφορά (μόνο) την Μπέτυ Μπαζιάνα.