Ένα νέο πλαίσιο για σχολικά προγράμματα διανομής φρούτων, λαχανικών και γάλακτος σε μαθητές θα τεθεί σε εφαρμογή από τον Αύγουστο του 2017 ύστερα από τη σημερινή απόφαση των Υπουργών Γεωργίας στη συνεδρίαση του Συμβουλίου στο Λουξεμβούργο.

Η υποστήριξη των κρατών μελών έρχεται ύστερα από τη θετική ψήφο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην πρόταση η οποία παρουσιάστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε να καταστήσει διαθέσιμο στα πλαίσια του σκοπού αυτού το ποσό των 250 εκατομμυρίων ευρώ το χρόνο από τον προϋπολογισμό της.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από το Πρόγραμμα προώθησης της κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών που ισχύει στην παρούσα φάση, για την Ελλάδα διατίθεται ποσό άνω των 3 εκατ. ευρώ, έως τις 31 Ιουλίου 2017, με ποσοστό συγχρηματοδότησης 81%.

Ο Eπίτροπος Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης, Φιλ Χογκαν δήλωσε ενθουσιασμένος από την επιτυχή έκβαση της μεταρρυθμιστικής διαδικαίας και ευχαρίστησε το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για την εποικοδομητική τους συνεργασία κατά τη διάρκεια όλης της διαδικασίας η οποία ξεκίνησε από τον Ιανουάριο του 2014.

«Πρόκειται για ένα σημαντικό μέτρο για την επίτευξη βιώσιμων αλλαγών στις διατροφικές συνήθειες των παιδιών και για την επένδυση σε έναν υγιεινότερο τρόπο ζωής, σύμφωνα με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η κοινωνία μας. Επίσης, αποτελεί σημαντική ευκαιρία για την ενίσχυση των δεσμών ανάμεσα στην κτηνοτροφική κοινότητα και τα παιδιά, στους γονείς τους και τους δασκάλους. Τέλος, εξίσου σημαντικό είναι να αναφέρω πως η αύξηση του προϋπολογισμού του σε περιόδους κατά τις οποίες οι χρηματοδοτικοί πόροι είναι ελάχιστοι και νέες προτεραιότητες κάνουν την εμφάνισή τους, δίνει το κατάλληλο μήνυμα σε αγρότες και αγορές υπό πίεση» σημείωσε ο κ. Χογκαν.

Το πρόγραμμα διανομής γάλακτος σε σχολεία ιδρύθηκε το 1977 και το Σχέδιο προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία το 2009. Περίπου 20 εκατομμύρια παιδιά επωφελήθηκαν από το πρόγραμμα διανομής γάλακτος και περίπου δέκα εκατομμύρια παιδιά από το πρόγραμμα για τα φρούτα και τα λαχανικά κάθε χρόνο. Η συμμετοχή θα εξακολουθήσει να είναι εθελοντική για όλα τα κράτη μέλη.