Αλλαγές έγιναν με απόφαση του ΚΥΣΕΑ και στις ηγεσίες του Πυροσβεστικού και του Λιμενικού Σώματος

Ειδικότερα νέας Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος είναι ο μέχρι πρότινος υπαρχηγός Γιάννης Καρατζιάς, ο οποίος διαδέχεται τον κ. Βασίλη Παπαγεωργίου.

Ο νέος Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος κ Γιάννης Καρατζιάς μέχρι πρότινος Υπαρχηγός Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος κατάγεται από την Τεγέα Αρκαδίας. Κατετάγη στο Πυροσβεστικό Σώμα το 1987, ενώ το 1992 αποφοίτησε από τη Σχολή Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας με το βαθμό του Ανθυποπυραγού. Είναι επίσης απόφοιτος της Σχολής Επιμόρφωσης του Π.Σ.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του έως σήμερα, υπηρέτησε σε διάφορες Υπηρεσίες ανά την Ελλάδα όπως ως Διοικητής Π.Υ. Ν. Αρκαδίας, των Π.Υ. Μολάων, Μεγαλόπολης, Ν. Κορινθίας και ως Υποδιοικητής της Π.Υ. Σπάρτης. Έχει υπηρετήσει επίσης ως Διοικητής Περιφερειακής Διοίκησης Π.Υ. Ιονίων Νήσων αλλά και ως Συντονιστής Επιχειρήσεων των ΠΕ.ΠΥ.Δ. Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων, με έδρα την Πάτρα.

Ως Αξιωματικός έχει υπηρετήσει σε Υπηρεσίες του Ν. Αττικής όπως τον 1ο Π.Σ. Αθηνών, 2ο Π.Σ. Αθηνών, Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος και 1ης ΕΜΑΚ.

Επιπλέον έχει διαχειριστεί, συντονίσει και λάβει μέρος σε πλήθος πυροσβεστικών επιχειρήσεων, κατάσβεσης αστικών και δασικών πυρκαγιών, διασώσεις και λοιπών συμβάντων μεγάλης έκτασης που έχουν εκδηλωθεί σε διάφορες χρονικές περιόδους στη χώρα.

Με απόφαση του ΚΥΣΕΑ αποφασίσθηκαν αλλαγές και στην ηγεσία του Λιμενικού καθώς αποστρατεύθηκε ο μέχρι τώρα Αρχηγός Αθανάσιος Αθανασόπουλος. Νέος Αρχηγός ορίσθηκε μέχρι πρότινος κλαδάρχης για τα θέματα προσωπικού και διοικητικής μέριμνας κ Σταμάτης Ράπτης.