Έφυγε ξαφνικά από τη ζωή σε ηλικία 64 ετών ο προϊστάμενος τουΕφετείου της Αθήνας Δημήτρης Μόκας. Ο δικαστικός λειτουργός είχεδιατελέσει για χρόνια ειδικός ανακριτής για υποθέσεις τρομοκρατίας.Τον Σεπτέμβριο του 2014 εξελέγη με την ψήφο των συναδέλφων τουπροϊστάμενος στο Εφετείο της Αθήνας.

Ο Δημήτρης Μόκας γεννήθηκε το1952. Στο δικαστικό Σώμα εισήχθη στις 9 Ιουνίου 198, ενώ από τον

Ιούλιο του 2002 είχε προαχθεί στο βαθμό του εφέτη.