Εκδηλώσεις ενδιαφέροντος για την πρώτη φάση του διαγωνισμού για την αδειοδότηση ή παραχώρηση δικαιώματος χρήσης ή εκμετάλλευσης των λογότυπων και εμπορικών σημάτων των Κυπριακών Αερογραμμών για λειτουργία προγραμματισμένων πτήσεων από την Κυπριακή Δημοκρατία, δέχθηκε η Μονάδα Αποκρατικοποιήσεων της Δημοκρατίας.

Ανακοίνωση σχετικά με την πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος από πιθανούς επενδυτές δημοσιεύθηκε στις 5 Ιανουαρίου 2016, μετά το κλείσιμο των Κυπριακών Αερογραμμών πριν από ένα και πλέον χρόνο.

Η Μονάδα Αποκρατικοποιήσεων αναφέρει ότι σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται, η συσταθείσα ειδική επιτροπή θα αξιολογήσει την εγκυρότητα και πληρότητα των στοιχείων και δικαιολογητικών, που έχουν υποβληθεί σε σχέση με τη συμμόρφωση των ενδιαφερόμενων μερών έναντι των νομικών, χρηματοοικονομικών και τεχνικών κριτηρίων προεπιλογής που έχουν προκαθοριστεί στην πρόσκληση.

Βάσει των αποτελεσμάτων αυτής της αξιολόγησης, η Διυπουργική Επιτροπή Αποκρατικοποιήσεων θα εγκρίνει τα ενδιαφερόμενα μέρη τα οποία θα κληθούν για να συμμετέχουν στη δεύτερη φάση του διαγωνισμού, η οποία θα περιλαμβάνει την υποβολή μη δεσμευτικών προσφορών για να εξακριβωθεί κατά πόσο υφίστανται ρεαλιστικές και αποδεκτές για το κράτος συνθήκες επίτευξης συμφωνίας.