Αυξημένη ήταν η διείσδυση των γυναικών στις ανώτερες βαθμίδες της ελληνικής επιχειρηματικής σκηνής το 2015, επιβεβαιώνοντας την ολοένα διευρυνόμενη αποδοχή των γυναικών στις διοικήσεις των επιχειρήσεων. Ετσι, σήμερα 5.050 εταιρείες έχουν στο τιμόνι τους γυναίκες (ποσοστό 21% επί συνόλου 24.000 εταιρειών που δημοσίευσαν ισολογισμό), μερίδιο αυξημένο σε σχέση με πέρσι (19,6% του συνόλου).

Ισχυρό χαρακτηριστικό της γυναικείας παρουσίας στο τιμόνι των επιχειρήσεων είναι ότι, αυτή εντοπίζεται κυρίως σε εταιρείες μικρότερου μεγέθους. Ετσι, συναντάμε γυναίκες στην κορυφή στο 23% του συνόλου των πολύ μικρών εταιρειών (με κύκλο εργασιών <2 εκατ. ευρώ), 16% στις μικρές (2 εκατ. – 10 εκατ. ευρώ), 13% στις μεσαίες (10 εκατ. – 50 εκατ. ευρώ), ενώ το ποσοστό μειώνεται στο 8% στις μεγάλες (>50 εκατ. ευρώ).

Αξιοσημείωτο είναι ότι οι εταιρείες με γυναίκες επικεφαλής παρουσιάζουν συνολικά πολύ καλύτερα αποτελέσματα κερδοφορίας το 2014, σε σύγκριση με το σύνολο των επιχειρήσεων.

Συγκεκριμένα, το 2014 εμφάνισαν εντυπωσιακή αύξηση (83%) καθαρών κερδών, όταν το σύνολο των εταιρειών παρουσίασε και πάλι ζημίες. Επίσης, πέτυχαν ένα περιθώριο κέρδους EBITDA 9,4%, έναντι αντίστοιχου δείκτη 7,4% του συνόλου των εταιρειών.

Οι υψηλές επιδόσεις σε επίπεδο κερδοφορίας επιβεβαιώνονται και σε άλλη Εκδοση της ICAP με τις «500 πιο κερδοφόρες εταιρείες του 2014»: από τις 500 εταιρείες το 7,2% διοικείται από γυναίκες, οι οποίες μάλιστα πέτυχαν περιθώριο EBITDA 14,2% έναντι 13% του συνόλου.

Οπως έδειξε επιπλέον η έρευνα που πραγματοποιήθηκε στις 705 μεγαλύτερες εταιρείες με γυναίκες επικεφαλής, αυτές είναι υψηλού μορφωτικού επιπέδου, αφού σχεδόν το 51% κατέχει πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ενώ πάνω από το 1/3 διαθέτει και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών. Δείχνουν επιμονή, αντοχές και αποτελεσματικότητα, διατηρώντας για πολλά χρόνια τη θέση του επικεφαλής. Είναι χαρακτηριστικό ότι περισσότερο από το 70% του δείγματος της έρευνας βρίσκεται στη θέση του επικεφαλής πάνω από 10 χρόνια. Μάλιστα, σχεδόν επτά στις δέκα γυναίκες επικεφαλής συνδέονται και μετοχικά με την εταιρεία τους.

Επιπλέον, οι γυναίκες επικεφαλής εργάζονται σκληρά, δεδομένου ότι 59% εξ αυτών εργάζονται πάνω από 50 ώρες την εβδομάδα, ενώ παράλληλα έχουν αυξημένες οικογενειακές υποχρεώσεις, αφού σχεδόν 80% αυτών έχουν παιδιά. Είναι πολύ ικανοποιημένες από όσα έχουν πετύχει (93%), ενώ σχεδόν το σύνολο τους θέτει τη σταδιοδρομία τους πολύ υψηλά στις προτεραιότητές τους. Είναι επίσης φιλόδοξες και με αυτοπεποίθηση, αφού έξι στις δέκα γυναίκες – στελέχη δήλωσαν ότι σε 5 χρόνια θα έχουν εξελιχθεί επαγγελματικά ακόμα περισσότερο.

Παρά την αρνητική οικονομική συγκυρία, οι γυναίκες επικεφαλής διατηρούν τους υψηλούς στόχους τους για αύξηση των πωλήσεων της εταιρείας τους το 2015 (σε ποσοστό 51%). Μεγαλύτερη αισιοδοξία διαγράφεται για το έτος 2016, καθώς οι δύο στις τρεις (67%) γυναίκες επικεφαλής προβλέπουν επίσης αύξηση των συνολικών τους πωλήσεων.

Ολα τα παραπάνω αποδεικνύουν τις δυνατότητες των γυναικών και συνεπώς τόσο η πολιτεία όσο και οι επιχειρήσεις οφείλουν να αξιοποιήσουν περισσότερο το πολύτιμο κεφάλαιο που λέγεται Γυναίκες.

Ο Νικήτας Κωνσταντέλλος, είναι διευθύνων σύμβουλος της ICAP Group