Σε έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της προχωρεί η Τράπεζα Πειραιώς στις 15 Νοεμβρίου με στόχο την έγκριση αύξησης κεφαλαίου συνολικού ύψους 4,9 δισ. ευρώ ενώ χθες άνοιξε και το βιβλίο προσφορών της τράπεζας. Η γενική συνέλευση θα συγκληθεί προκειμένου να εγκρίνει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μέσω της έκδοσης νέων κοινών ονομαστικών μετοχών χωρίς δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μετόχων, που θα καλυφθεί με καταβολή μετρητών, από ιδιώτες επενδυτές.

Επίσης την άσκηση διαχείρισης παθητικού που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη από τις 15 Οκτωβρίου, την έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών και υπό αίρεση μετατρέψιμων ομολόγων στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, καθώς και τη μείωση του αριθμού των κοινών μετοχών της τράπεζας (reverse split), η οποία δεν αναμένεται να είναι μικρότερη από 100 υφιστάμενες κοινές μετοχές για κάθε καινούργια κοινή μετοχή.

Το διοικητικό συμβούλιο της Πειραιώς σκοπεύει να αντλήσει μέσω της κεφαλαιακής ενίσχυσης συνολικά κεφάλαια ύψους έως και 4,933 δισ. ευρώ. Η ελάχιστη τιμή ανά κοινή μετοχή στην αύξηση κεφαλαίου θα είναι 0,30 ευρώ. Η αύξηση κεφαλαίου αναμένεται να υλοποιηθεί με άνοιγμα βιβλίου προσφορών σε θεσμικούς και άλλους επιλεγμένους επενδυτές.

Εκτός από την κάλυψη των απαιτούμενων κεφαλαιακών αναγκών της, η Τράπεζα Πειραιώς, όπως ανακοίνωσε, αποσκοπεί:

– στην ενίσχυση της κεφαλαιακής της βάσης, ώστε να συμπεριληφθεί στις κορυφαίες ευρωπαϊκές τράπεζες ως προς τον δείκτη κεφαλαίου κοινών μετοχών κατηγορίας 1 (CET-1)

– στην αύξηση της συμμετοχής των ιδιωτών στο μετοχικό της κεφάλαιο

– στην περαιτέρω βελτίωση της εικόνας της στους εγχώριους καταθέτες, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην ταχύτερη ομαλοποίηση της χρηματοδοτικής βάσης και την αντικατάσταση της ρευστότητας από τον Εκτακτο Μηχανισμό Στήριξης (ELA) με καταθέσεις

– στη συμβολή της στην ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας, αξιοποιώντας την ηγετική της θέση στην αγορά και τις ευκαιρίες ανάπτυξης για παροχή δανεισμού σε υγιείς δανειολήπτες.

Η Deutsche Bank AG υποκατάστημα Λονδίνου και η UBS Limited θα ενεργήσουν ως υπεύθυνες τράπεζες της διαδικασίας, διεθνείς συντονιστές και συνδιαχειριστές (Joint Process Banks, Joint Global Coordinators and Joint Bookrunners), η Credit Suisse Securities (Europe) Limited ως διεθνής συντονιστής και συνδιαχειριστής (Joint Global Coordinator and Joint Bookrunner) και οι Euroxx Securities και Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.Α. ως συνδιαχειριστές (Joint – Bookrunners) της αύξησης κεφαλαίου.

Πως θα γίνει

Η αύξηση θα γίνει μέσω της έκδοσης νέων κοινών ονομαστικών μετοχών χωρίς δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μετόχων, που θα καλυφθεί με καταβολή μετρητών, από ιδιώτες επενδυτές