Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η απόφαση για την ανάθεση αρμοδιοτήτων στον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών Τρύφωνα Αλεξιάδη, η οποία υπογράφεται από τον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα.

Υπό την αρμοδιότητα του κ. Αλεξιάδη τίθενται πλέον η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης του υπουργείου Οικονομικών, η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας, αλλά και η Ειδική Γραμματεία του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος με την επιφύλαξη της ανάθεσης κάποιων αρμοδιοτήτων σχετικών με το ΣΔΟΕ στον υπουργό Επικρατείας Παναγιώτη Νικολούδη.

Ο κ. Αλεξιάδης θα έχει την εποπτεία του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου, της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου, της Ελληνικό ΑΕ, της Επιτροπής Ολυμπίων και κληροδοτημάτων, του Βαρβακείου Ιδρύματος και του Ειδικού Ταμείου Ελέγχου και Ποιότητας Αλκοόλης και Αλκοολούχων ποτών.

Στις αρμοδιότητες του περιλαμβάνονται ακόμη κοινοβουλευτικές αρμοδιότητες, η πρόταση για την έκδοση ατομικών και κανονιστικών διαταγμάτων, η έκδοση πράξεων ατομικού και κανονιστικού χαρακτήρα, η πρόταση για την έκδοση διαταγμάτων και η έκδοση πράξεων από κοινού με άλλους υπουργούς, αναπληρωτές υπουργούς και υφυπουργούς και η υποβολή ερωτημάτων προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους.