Κακουργηματικές πράξεις διαπίστωσε η Εισαγγελία Διαφθοράς που φέρονται να έχουν διαπραχθεί στο πλαίσιο της διαδικασίας για την αξιοποίηση 28 ακινήτων από το ΤΑΙΠΕΔ.

Η ποινική δίωξη ασκήθηκε μετά τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης που διέταξε η εισαγγελέας κατά της Διαφθοράς Ελένη Ράϊκου μεαφορμή μηνυτήρια αναφορά δικηγόρων του Πειραιά για το κατά πόσο η αξιοποίηση από το ΤΑΙΠΕΔ των 28 ακινήτων του δημοσίου ήταν επωφελής ή όχι για το ελληνικό δημόσιο.

Η επίδικη συναλλαγή ολοκληρώθηκε το Μάιο του 2014 με ομόφωνη εισήγηση του συμβουλίου εμπειρογνωμόνων και απόφαση του ΔΣ του ΤΑΙΠΕΔ.

Καταρτίστηκαν δυο συμβάσεις πώλησης και 28 συμβάσεις επαναμίσθωσης για 20 χρόνια για λογαριασμό του ελληνικού δημοσίου με αντισυμβαλλόμενα μέλη το ελληνικό δημόσιο και δυο αναδόχους ( Eurobank Properties, ΕΘΝΙΚΗ Πανγαία). Το συνολικό τίμημα ανήλθε σε 261 εκατ. ευρώ ενώ το Δημόσιο ανέλαβε την υποχρέωση να καταβάλλει ετησίως μισθώματα που για το πρώτο έτος ανέρχονταν σε 25,5 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με το εισαγγελικό πόρισμα που αριθμεί 200 σελίδες, τα μέλη του συμβουλίου εμπειρογνωμόνων αν και μπορούσαν να εισηγηθούν τροποποίηση των όρων της συναλλαγής ώστε η αξιοποίηση της περιουσίας να είναι συμφέρουσα για το δημόσιο, εντούτοις ομόφωνα γνωμοδότησαν προς το ΔΣ ότι η διαδικασία που τηρήθηκε ήταν επωφελής ενώ αποδείχτηκε ασύμφορη και απειλούσε ζημιά του ελληνικού δημοσίου ανερχόμενη σε τουλάχιστον 580 εκατ. ευρώ.

Στο πόρισμα γίνεται λόγος για υποτίμηση της εύλογης αξίας των ακινήτων με αποτέλεσμα να εισπράττει το Δημόσιο μικρότερο τίμημα, ενώ ακόμη φαίνεται ότι δεν έγινε σωστή εκτίμηση της μελλοντικής υπεραξίας των ακινήτων λόγω μεταβολής της χρήσης γης.

Μετά το πέρας της έρευνας, ασκήθηκε ποινική δίωξη για:

α) απιστία σε συνδυασμό με τον ν.1608/50 περί καταχραστών με ζημιά που υπερβαίνει τα 580 εκατ. ευρώ σε βάρος των μελών του συμβουλίου εμπειρογνωμόνων του ΤΑΙΠΕΔ

β)υπεξαίρεση (με 1608/50) σε βάρος τριών μελών του διοικητικού συμβουλίου του ΤΑΙΠΕΔ.

Τα μέλη του ΤΑΙΠΕΔ δεν μπορούν να διώκονται για απιστία καθώς με βάση τον καταστατικό νόμο του ΤΑΙΠΕΔ, όταν οι πράξεις ή οι παραλείψεις τους έχουν έχουν την έγκριση του επιστημονικού συμβουλίου κι έχουν περάσει από την κρίση του Ελεγκτικού Συνεδρίου δεν έχουν καμία ποινική ή αστική ευθύνη.

Ωστόσο, διώκονται για κακουργηματική υπεξαίρεση.

Ως προς αυτήν την πράξη, προέκυψε κατά την εισαγγελική έρευνα πάντα ότι ενώ τα μέλη του όφειλαν αμέσως μετά το τέλος της διαδικασίας και την είσπραξη του τιμήματος από πώληση και το αργότερο μέσα σε δέκα μέρες να πιστώσουν το ποσό στον ειδικό λογαριασμό του δημοσίου μαζί με τους αναλογούντες τόκους, εντούτοις δεν απέδωσαν τόκους που ξεπερνούν τις 100.000 ευρώ.

Για την υπόθεση αυτή η δικογραφία διαχωρίστηκε και συνεχίζεται η έρευνα για να διαπιστωθεί αν ενδεχομένως έχει διαπράττει απιστία σε βάρος του δημοσίου.

Η δικογραφία ανατέθηκε στον ανακριτή διαφθοράς Κωνσταντίνο Σαργιώτη.