Ενα νέο «υπερταμείο» δημιουργείται, με προίκα από θυγατρικές τραπεζών μέχρι βραχονησίδες, και στόχο να έχει σε ορίζοντα 30ετίας έσοδα από αποκρατικοποιήσεις ύψους 50 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες στο νέο αυτό ταμείο που θα έχει τελικά έδρα την Ελλάδα και όχι το Λουξεμβούργο, θα μπορούσαν να μεταφερθούν όχι μόνο ακίνητα του Δημοσίου, και κρατικές επιχειρήσεις, αλλά βραχονησίδες, τα μελλοντικά έσοδα από υδρογονάνθρακες, ενώ όπως δήλωσε η Μέρκελ , θα περιλαμβάνει επίσης θυγατρικές και ακίνητα τραπεζών. Δηλαδή πολύ περισσότερα περιουσιακά στοιχεία απ’ όσα κατέχει σήμερα το ΤΑΙΠΕΔ, η αποτίμηση των οποίων υπολογίζεται ότι δεν ξεπερνά τα 10 δισ. ευρώ.

Σημειωτέον ότι τα 50 δισ. ευρώ είναι ο στόχος για τα προσδοκώμενα έσοδα από την αξιοποίηση της περιουσίας του Δημοσίου σε βάθος 30ετίας. Χαρακτηριστικές είναι οι δηλώσεις του καγκελάριου της Αυστρίας Β.Φάιμαν , σύμφωνα με τον οποίο ο στόχος των 50 δισ. ευρώ από τις αποκρατικοποιήσεις δεν έχει χρονικό όριο, όπως π.χ. τα 3 έτη, καθώς όπως είπε, σε περίοδο κρίσης, τα αποκαλούμενα assets χάνουν σε αξία, άρα δεν μπορούν να αποδώσουν τα προσδοκώμενα ποσά. «Οι αποκρατικοποιήσεις θα γίνουν σε χρονικό ορίζοντα αντίστοιχο με αυτόν των ομολόγων, δηλαδή πάνω από 30 χρόνια», σημείωσε.

Από τα 50 δισ. ευρώ, τα 25 δισ. ευρώ θα χρησμιοποιηθούν για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Από τα υπόλοιπα 25 δισ. ευρώ, το 50% (12,5 δισ) θα διατεθούν για την αποπληρωμή του χρέους, και τα άλλα 12,5 δισ. για επενδύσεις.

Η διαχείριση του Ταμείου θα γίνεται από τις ελληνικές αρχές, αλλά θα εποπτεύεται από τους ευρωπαικούς θεσμούς. Το νομικό πλαίσιο κάτω από το οποίο θα λειτουργεί το fund θα δημιουργηθεί σε συνεργασία με τους θεσμούς και με βάση τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές, προκειμένου να διασφαλίσει διαφανείς διαδικασίες και σωστή τιμολόγηση των περιουσιακών στοιχείων, σύμφωνα με τις αρχές και τα πρότυπα του ΟΟΣΑ για τη διαχείρηση των κρατικών επιχειρήσεων.