Οι έρευνες καταδεικνύουν ότι περίπου 10% έως 20% των περιπτώσεων εκφοβισμού συνδέονται με τα κινητά τηλέφωνα ή το Διαδίκτυο και εστιάζονται ιδιαίτερα στην ηλικία των 12 έως 14 ετών. Ο διαδικτυακός εκφοβισμός επηρεάζει τα θύματά του με πολύ αρνητικό τρόπο. Οι μελέτες δείχνουν ότι οι διαφορετικές μορφές διάπραξης εκφοβισμού και θυματοποίησης συνδέονται μεταξύ τους. Πρώτον, έχει επισημανθεί ότι τα θύματα και οι δράστες των παραδοσιακών μορφών εκφοβισμού τείνουν να υιοθετήσουν τον ίδιο ρόλο στο Διαδίκτυο. Οι έφηβοι που ανέφεραν ότι έπεσαν θύμα «παραδοσιακού» εκφοβισμού είχαν περισσότερες από διπλάσιες πιθανότητες να είναι θύματα και διαδικτυακού εκφοβισμού. Παρομοίως, οι δράστες εκφοβισμού έχουν αυξημένες πιθανότητες να προβούν και σε διαδικτυακό εκφοβισμό. Οι έρευνες έχουν καταγράψει ότι οι μαθητές που υπόκεινται σε «παραδοσιακό» εκφοβισμό συχνά μπορεί να κάνουν το ίδιο σε άλλους συμμαθητές τους στον κυβερνοχώρο. Σε μια έρευνα, διαπιστώθηκε ότι τέσσερα στα δέκα θύματα cyberbullying δήλωσαν ότι είχαν αντιμετωπίσει τον ίδιο δράστη στο σχολείο. Ακόμη, σχεδόν ένας στους πέντε εφήβους ανταποδίδει μέσω Διαδικτύου.

Ερευνες έχουν επίσης διαπιστώσει ότι οι συμμαθητές είναι εκείνοι που αναφέρονται πιο συχνά ως πηγές εκφοβισμού στον κυβερνοχώρο. Σε έρευνα διαπιστώθηκε ότι 27,5% των θυμάτων στις ΗΠΑ ανέφεραν ότι ο «διαδικτυακός νταής» ήταν φίλος τους και 22,5% δήλωσαν ότι είχαν πέσει θύμα ηλεκτρονικού εκφοβισμού από κάποιον φίλο.