Συνεδρίασε τη Δευτέρα το Πρωτοβάθμιο Ανώτατο Συμβούλιο του Πυροσβεστικού Σώματος, για τις τακτικές κρίσεις των Ανώτατων Αξιωματικών.  

Εκρινε ως:
*Ευδοκίμως τερματίσαντες τους υπαρχηγούς του Σώματος, Αντιστρατήγους ΠΣ Χαράλαμπο Αφάλη και Διαμαντή Κανελλόπουλο.

*Ευδοκίμως τερματίσαντες τους Υποστρατήγους:
1. Βασίλειο Κώνστα
2. Αθανάσιο Μαργαλιά
3. Βασίλειο Σαξιώνη
4. Δημήτριο Πιερράκο και
5. Χρύσανθο Αθανασόπουλο.

*Ευδοκίμως τερματίσαντες τους Αρχιπυράρχους:
1. Παύλο Γρηγορίου
2. Γεώργιο Γερακάρη
3. Γεώργιο Δελογιάννη
4. Χρήστο Καλογουλίδη
5. Νικόλαο Στασινόπουλο
6. Ευθύμιο Ιωάννου και
7. Κωνσταντίνο Φαφούτη (ΥΓ).

Στους αποστρατευθέντες αξιωματικούς με τον βαθμό του Αντιστρατήγου και Υποστρατήγου, απονεμήθηκε ο τίτλος του Επιτίμου της θέσης που κατείχαν.

Το Πρωτοβάθμιο Ανώτατο Συμβούλιο του Π.Σ. έκρινε, επίσης ως:

*Διατηρητέους τους Υποστράτηγους ΠΣ.:
1. Στέφανο Σπανέα
2. Θεοδόσιο Δημακογιάννη
3. Δημοσθένη Αναγνωστάκη
4. Βασίλειο Φλόκα και
5. Χρήστο Παπαδόπουλο (ΥΓ)

*Προαχθέντες στον βαθμό του Αντιστρατήγου ΠΣ τους Υποστρατήγους ΠΣ Ιωάννη Καρατζιά και Βασίλειο Καπέλιο, που ορίστηκαν ως οι νέοι υπαρχηγοί του Σώματος.

*Κατ' επιλογήν για τις θέσεις των Υποστρατήγων ΠΣ τους Αρχιπυράρχους του ΠΣ Αθανάσιο Σερεντέλλο και Νικόλαο Νικολακόπουλο.