Τα επίπεδα των υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων στο 97% των τροφίμων που καταναλώνονται σε όλη την ΕΕ, είναι ασφαλή, όπως αναφέρει ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) σε σχετική ανακοίνωση.

Συγκεκριμένα, πάνω από το 97% των δειγμάτων τροφίμων που αξιολογήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA), παρουσιάζούν επίπεδα υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων που εμπίπτουν εντός των νόμιμων ορίων, ενώ σχεδόν στο 55% των δειγμάτων δεν ανιχνεύθηκαν ούτε ίχνη αυτών των χημικών ουσιών.

Τα ευρήματα αποτελούν μέρος της ετήσιας έκθεσης της EFSA για το 2013 σχετικά με τα υπολείμματα φυτοφαρμάκων στα τρόφιμα, η οποία περιλαμβάνει τα αποτελέσματα για σχεδόν 81.000 δείγματα τροφίμων από τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ, την Ισλανδία και τη Νορβηγία.

Οι 29 χώρες που υπέβαλαν στοιχεία, πραγματοποίησαν δύο προγράμματα παρακολούθησης γι’ αυτό τον σκοπό: Ένα εθνικό πρόγραμμα που είχε σχεδιαστεί από κάθε χώρα και ένα πρόγραμμα υπό τον συντονισμό της ΕΕ, σύμφωνα με το οποίο όλες οι Αρχές ελέγχου τροφίμων παρακολουθούσαν το ίδιο «καλάθι» προϊόντων διατροφής. Ένα σύνολο 80.967 δειγμάτων μίας ευρείας ποικιλίας επεξεργασμένων και μη επεξεργασμένων προϊόντων διατροφής ελέγχθηκαν για την παρουσία 685 φυτοφαρμάκων.

Τα κύρια ευρήματα των δειγμάτων είναι:

– 97,4% αυτών που αναλύθηκαν εμπίπτουν εντός των νόμιμων ορίων.

– 54,6% αυτών ήταν ελεύθερα από ανιχνεύσιμα υπολείμματα.

– 1,5% αυτών σαφώς υπερέβησαν τα νόμιμα όρια, λαμβάνοντας υπόψη τον παράγοντα αβεβαιότητας και ενεργοποιώντας νομικές ή διοικητικές κυρώσεις προς τις υπεύθυνες επιχειρήσεις τροφίμων.

– Υπολείμματα από περισσότερα από ένα φυτοφάρμακο (πολλαπλά υπολείμματα) βρέθηκαν στο 27,3% των δειγμάτων.

Η πλειονότητα των δειγμάτων (68,2%) προέρχονταν από τρόφιμα με χώρα προέλευσης την Ευρώπη, με 27,7% να προέρχονται από τρόφιμα που εισάγονταν από τρίτες χώρες. Το ποσοστό των δειγμάτων από τρίτες χώρες που υπερέβησαν τα νόμιμα όρια, ήταν υψηλότερο (5,7%) απ’ ό,τι για τα δείγματα από τις χώρες της ΕΕ/ΕOX (1,4%). Ωστόσο, τα ποσοστά υπέρβασης για τα εισαγόμενα τρόφιμα έχουν μειωθεί κατά σχεδόν δύο ποσοστιαίες μονάδες (από 7,5%) από το 2012.

Στο πρόγραμμα που συντόνισε η ΕΕ, τα κράτη μέλη που συμμετείχαν, εξέτασαν 11.582 δείγματα από 12 προϊόντα διατροφής (μήλα, λάχανα, πράσα, μαρούλια, ροδάκινα, σίκαλη ή βρώμη, φράουλες, τομάτες, αγελαδινό γάλα, χοιρινό κρέας και κρασί). Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι 99,1% των δειγμάτων που αναλύθηκαν, περιείχαν επίπεδα υπολειμμάτων εντός των επιτρεπτών ορίων και ότι σχεδόν 53% των δειγμάτων δεν περιείχαν μετρήσιμο υπόλειμμα.

Σε σύγκριση με τα αποτελέσματα του 2010, όταν τα ίδια προϊόντα, με εξαίρεση το κρασί, είχαν ελεγχθεί, το ποσοστό των δειγμάτων που υπερβαίνουν τα νόμιμα όρια, έχει μειωθεί για όλα τα προϊόντα διατροφής.

Η EFSA, αξιοποιώντας τα στοιχεία από το εν λόγω συντονισμένο πρόγραμμα της ΕΕ, αξιολόγησε το κατά πόσον η τρέχουσα διατροφική έκθεση σε υπολείμματα φυτοφαρμάκων αποτελεί κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία (βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα). Η EFSA κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η παρουσία των υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων ήταν απίθανο να έχει μακροπρόθεσμα επίδραση στην υγεία των καταναλωτών. Όσον αφορά στη βραχυπρόθεσμη έκθεση, ο κίνδυνος των Ευρωπαίων πολιτών να εκτεθούν σε επιβλαβή επίπεδα υπολειμμάτων, μέσω της διατροφής, ήταν χαμηλός.

Μία σύνοψη των κύριων πορισμάτων της έκθεσης θα συμπεριληφθούν στην πρώτη έκθεση της EFSA σχετικά με τα «Χημικά στα Τρόφιμα», η οποία θα δημοσιευθεί στις 17 Μαρτίου.