Αρκετές λεπτομέρειες για τις αγορές κρατικών ομολόγων από την ΕΚΤ μένει να ξεκαθαριστούν. Τα στελέχη της ΕΚΤ δεν έχουν ακόμη συμφωνήσει για το πώς θα διαμοιράζονται οι απώλειες από τις αγορές κρατικών ομολόγων που έχουν ήδη αρνητικά επιτόκια, σύμφωνα με τρεις αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Σύμφωνα με μία από αυτές τις πηγές, οι εθνικές κεντρικές τράπεζες στην ευρωζώνη μπορεί να αποφύγουν προς το παρόν την αγορά τέτοιων ομολόγων. Οι διαφωνίες που υπάρχουν για το θέμα μπορεί να περιορίσουν την ελευθερία κινήσεων της ΕΚΤ στο θέμα της ποσοτικής χαλάρωσης.                                © Bloomberg News