Επτά χρήσιμα «εργαλεία» για τους χρήστες της σταθερής – κινητής τηλεφωνίας, του Ιντερνετ και των ταχυδρομικών υπηρεσιών δημιούργησε η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ).Στόχος της ΕΕΤΤ είναι η προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών μέσω εφτά ηλεκτρονικών εφαρμογών, οι οποίες επιτρέπουν στους ίδιους τους συνδρομητές να ελέγχουν την ποιότητα και τις χρεώσεις στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες και τις ταχυδρομικές υπηρεσίες που λαμβάνουν.

– Εφαρμογή για τη φορητότητα αριθμών κινητής – σταθερής τηλεφωνίας (http://www.foritotita.gr/): Μέσω της εφαρμογής αυτής παρέχονται στους συνδρομητές πληροφορίες για τη φορητότητα αριθμών και τη δυνατότητα να ενημερώνονται εάν μια κλήση που πρόκειται να κάνουν είναι εντός ή εκτός του δικτύου του δικού τους παρόχου. Οπως είναι γνωστό οι «εντός δικτύου» κλήσεις είναι φθηνότερες ή και δωρεάν. Επίσης, ενημερώνονται για το πώς μπορεί κάποιος να μεταφέρει τοναριθμό του τηλεφώνου του (σταθερού ή κινητού) σε άλλον πάροχο. Υπενθυμίζεται ότι για τη φορητότητα αριθμών ισχύουν νέες ρυθμίσεις οι οποίες τέθηκαν σε ισχύ από τον περασμένο Νοέμβριο.

Με αυτές, μεταξύ άλλων, επιταχύνεται ο χρόνος εξέτασης – υλοποίησης των αιτημάτων για φορητότητα, περιορίζονται οι λόγοι απόρριψης μιας αίτησης και καθορίζεται διαδικασία αποζημίωσης για την καθυστέρηση μεταφοράς ή την καταχρηστική μεταφορά αριθμών.

– Υπερίων (http: //hyperiontest.gr/): Πρόκειται για ένα αξιόπιστο «Σύστημα Αποτίμησης της Ποιότητας των Ευρυζωνικών Συνδέσεων» με το οποίο οι συνδρομητές μετρούν, ελέγχουν και συγκρίνουν την απόδοση, την πραγματική ταχύτητα και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της ευρυζωνικής (ADSL ή VDSL) σύνδεσής τους ανά γεωγραφική περιοχή. Για τη χρήση του συστήματος Υπερίων απαιτείται εγγραφή, ενώ με τρεις μετρήσεις ο χρήστης αποκτά πλήρη εικόνα για τη σύνδεσή του. Με αυτόν τον τρόπο συμμετέχει και ο ίδιος στη δημιουργία – συμπλήρωση του ψηφιακού χάρτη ποιοτικής ευρυζωνικής κάλυψης της Ελλάδας! Πέραν της μέτρησης της πραγματικής απόδοσης μιας σύνδεσης, ο χρήστης μπορεί να ελέγξει και εάν ο πάροχός του περιορίζει κάποιες υπηρεσίες.

n Σύστημα Παρακολούθησης Τιμών Προϊόντων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (http://www.eett.gr/opencms/opencms/EETT/Electronic_Communications/Observatory/index.html): Πρόκειται για μια πρωτοποριακή ηλεκτρονική υπηρεσία με την οποία οι καταναλωτές μπορούν να αξιολογούν από τιμολογιακής πλευράς τα πακέτα σταθερής – κινητής τηλεφωνίας και Ιντερνετ που διατίθενται από όλες τις εταιρείες. Αυτό διευκολύνει τους χρήστες να επιλέξουν το κατάλληλο για τους ίδιους πρόγραμμα με βάση τις ανάγκες τους.

– Γεωγραφικό Σύστημα Ευρυζωνικότητας (http: //mapsrv7.terra.gr/eettutilitiesSAS/): Το σύστημα παρουσιάζει τις περιοχές της χώρας με ευρυζωνικές συνδέσεις και τις εκτιμώμενες ταχύτητες καθώς και την απόσταση, ανά γεωγραφικό σημείο, από το πλησιέστερο αστικό τηλεπικοινωνιακό κέντρο. Επίσης, εμφανίζει τις περιοχές με κάλυψη VDSL και IPTV (τηλεόραση μέσω Ιντερνετ).

– Ελεγχος Αριθμών Αυξημένης Χρέωσης (http://www.eett.gr/opencms/opencms/EETT/Electronic_Communications/Telecoms/MMInfoSrv/search.html?cat=YPP2): Πρόκειται για ένα εύχρηστο εργαλείο που ενημερώνει σε ποια εταιρεία έχει εκχωρηθεί ένας αριθμός αυξημένης χρέωσης (πενταψήφιοι αριθμοί Υπηρεσιών Πολυμεσικής Πληροφόρησης – ΥΠΠ). Μεταξύ άλλων, οι εταιρείες ΥΠΠ έχουν την υποχρέωση να αναρτούν στην ιστοσελίδα τους κατάλογο με τους αριθμούς αυξημένης χρέωσης που χρησιμοποιούν καθώς και τα τιμολόγιά τους.

– Ηλεκτρονική Υποβολή Καταγγελίας (http: //www.apps.eett.gr/complaints/Complaint.seam): Εφαρμογή μέσω της οποίας οι καταναλωτές μπορούν να υποβάλουν απευθείας στην ΕΕΤΤ ερωτήματα, αιτήματα και καταγγελίες για κάποιον πάροχο τηλεπικοινωνιών ή ταχυδρομείων.

Σε ειδική φόρμα ο χρήστης καταγράφει την καταγγελία του, δίνοντας παράλληλα τη διεύθυνση την οποία αφορά, καθώς και τα προσωπικά του στοιχεία. Πριν απευθυνθεί κάποιος στην ΕΕΤΤ, οφείλει να υποβάλει το ερώτημα/αίτημα/καταγγελία πρώτα στον πάροχό του, ο οποίος υποχρεούται να απαντήσει εγγράφως εντός 20 ημερολογιακών ημερών.
– Γεωγραφικό Σύστημα Ταχυδρομείων – GIS (http: //mapsrv6.terra.gr/eettpostssl/): Μέσω της εφαρμογής αυτής οι καταναλωτές εντοπίζουν το πλησιέσ.τερο ταχυδρομικό κατάστημα ή σημείο εξυπηρέτησης σε όλη την Ελλάδα. Περιλαμβάνει τα καταστήματα και τα πρακτορεία των ΕΛΤΑ και των εταιρειών ταχυμεταφορών (π.χ ACS, Speedex, Γενική Ταχυδρομική κ.λπ.), όπως και τις γραμματοθυρίδες και τα γραμματοκιβώτια. Διατίθεται για smartphones με λειτουργικό σύστημα iOS και Android.

Πού θα βρείτε

τις εφαρμογές

Ολες οι εφαρμογές που αφορούν τους καταναλωτές (φωτογραφία κάτω) βρίσκονται συγκεντρωμένες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.eett.gr/opencms/opencms/EETT/eGov