Αύξηση εσόδων εμφάνισαν οι πωλήσεις ελληνικών προϊόντων στο εξωτερικό το 20014 αλλά με μεγαλύτερη πίστωση από την πλευρά των ελλήνων εξαγωγέων προς τους πελάτες τους, η οποία σε ορισμένες περιπτώσεις έφτασε και τις 90 ημέρες.

Την καλύτερη ιστορικά επίδοση σε όρους εσόδων από εξαγωγές προϊόντων κατέγραψε η Ελλάδα το 2014, σύμφωνα με ανάλυση του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εξαγωγέων. Ειδικότερα, τα έσοδα από τις εξαγωγές αγαθών ανήλθαν για πρώτη φορά στα 23,64 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 4,9% σε σχέση με το 2013 (22,19 δισ. ευρώ).

Η ενίσχυση του ρυθμού εισπράξεων – εσόδων αποδίδεται στις καλύτερες των αναμενομένων επιδόσεις του περασμένου Δεκεμβρίου με την αύξηση 8,33%, η οποία έφτασε τα 2,01 δισ. ευρώ, σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2013. Μάλιστα, τα έσοδα του Δεκεμβρίου εμφανίζουν ποσοστό κάλυψης της τάξης του 92% της συνολικής αξίας των εξαγόμενων προϊόντων για τον ίδιο μήνα.

Ωστόσο σύμφωνα με διεθνείς έρευνες, οι έλληνες εξαγωγείς αναγκάζονται ακόμη να παραχωρούν μεγαλύτερα χρονικά περιθώρια αποπληρωμής των εξαγωγών τους, σε σχέση με τους εξαγωγείς άλλων χωρών της Δυτικής Ευρώπης. Συγκεκριμένα, ενώ ο μέσος όρος αποπληρωμής στη Δυτική Ευρώπη είναι 52 ημέρες στην Ελλάδα φτάνει τις 66 ημέρες, ενώ δύο στους δέκα έλληνες εξαγωγείς (22%) δέχονται η εξόφληση – αποπληρωμή των προϊόντων τους να ολοκληρώνεται στις 90 ημέρες μετά την αποστολή τους στο εξωτερικό. Πάντως 0,2% των συνολικών εξαγωγών καθίσταται ανείσπρακτο σε ετήσια βάση.

Από τις πρώτες εκτιμήσεις του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εξαγωγέων το 2014, οι τρίτες χώρες απορρόφησαν το 52% της συνολικής αξίας των εξαγόμενων προϊόντων, ενώ οι χώρες της ΕΕ το υπόλοιπο 48%. Ωστόσο, αν εξαιρεθούν τα πετρελαιοειδή, η αναλογία ανατρέπεται υπέρ των χωρών της ΕΕ (64,2% έναντι 35,8% των τρίτων χωρών).

Οσον αφορά τους επιμέρους κλάδους των εξαγωγών ξεχώρισαν τα εμπιστευτικά προϊόντα (+30,1%), τα μηχανήματα (+10,5%), τα χημικά (+4,3%), τα τρόφιμα (+4%) και τα διάφορα βιομηχανικά προϊόντα (+3%). Αντίθετα μεγάλη, αλλά και αναμενόμενη λόγω της ισχνής περυσινής παραγωγής, ήταν η υποχώρηση στο ελαιόλαδο (-44,6%), ενώ πτωτικά κινήθηκαν επίσης οι πρώτες ύλες (-5,3%) και τα πετρελαιοειδή (-2,9).