20/2/2015

Η Εταιρεία «ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε», στο πλαίσιο των υποχρεώσεων που απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία, τις αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και τον κανονισμό του Χ.Α., ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, ο κ. Αναστάσιος Κυπριανίδης αναλαμβάνει καθήκοντα Διευθύνοντα Συμβούλου στο ΥΓΕΙΑ (CEO).

Ο κ. Α. Κυπριανίδης είναι Ηλεκτρολόγος Μηχανικός (Dipl. Ing.) και Διδάκτωρ Φυσικός (Dr. rer. nat) του Πανεπιστημίου RWTH Aachen Γερμανίας. Υπήρξε ερευνητής στο Ινστιτούτο CNRS της Γαλλίας, Ειδικός Επιστήμονας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και επιμελητής στο Πολυτεχνείο του Aachen Γερμανίας. Έχει εργαστεί την τελευταία 25ετία ως σύμβουλος επιχειρήσεων, και από το 1993 έως το 2015 ήταν στέλεχος της εταιρείας PLANET A.E. Οι τομείς ειδίκευσής του είναι ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη στρατηγικής, η οργάνωση, ο λειτουργικός ανασχεδιασμός και η βελτίωση της απόδοσης εταιρικών επιχειρησιακών λειτουργιών.