Φορτίο σογιάλευρου (πρώτη ύλη ζωοτροφών) συνολικού βάρους 50 τόνων, προέλευσης Ισραήλ, δέσμευσαν οι επόπτες της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά.

Συγκεκριμένα, κατά τον έλεγχο, στον χώρο του Ε΄Τελωνείου του Πειραιά, δεσμεύθηκαν 2.000 σακιά με συμπύκνωμα πρωτεϊνών σπερμάτων σόγιας, συνολικού βάρους 50.000 κιλών, προέλευσης Ισραήλ, λόγω ελλιπούς σήμανσης επί της συσκευασίας.

Το συγκεκριμένο προϊόν δεν επιτρέπεται να κυκλοφορήσει στην ελληνική αγορά, παραμένει επίσημα δεσμευμένο και η περαιτέρω τύχη του θα κριθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας.