Για πολλούς η μπλε σχολική ποδιά – που καταργήθηκε ακριβώς πριν από 33 χρόνια, στις 6 Φεβρουαρίου 1982 – είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τα μαθητικά τους χρόνια. Όσοι δεν πέταξαν τις ποδιές τους και τις κράτησαν ως σχολικό ενθύμιο μπορούν να βοηθήσουν τους νεώτερους να πάρουν μία γεύση για το πώς ήταν η σχολική ζωή στο παρελθόν.

Το Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Διάσωσης Σχολικού Υλικού ετοιμάζει μία έκθεση την Άνοιξη σχετική με τη σχολική ενδυμασία: σχολικές ποδιές, στολές, μαθητικά πηλίκια θα παρουσιαστούν και θα δώσουν μια εικόνα του σχολείου και της σχολικής ζωής του παρελθόντος.

Γι’ αυτό το λόγο το Μουσείο καλεί όσους έχουν φυλάξει τις ποδιές τους να τις προσφέρουν για την έκθεση. Να τις δανείσουν ή να τις δωρίσουν. Όπως και παρεμφερές σχολικό υλικό: γιακαδάκια, στολές, μαθητικά πηλίκια. Μπορούν να δώσουν επίσης φωτογραφίες και σχετικό υλικό από τον τύπο της εποχής.

Περισσότερες πληροφορίες ΕΚΕΔΙΣΥ (Τριπόδων 23, Πλάκα, Αθήνα), τηλ.: 210 3250 341

www.ekedisy.gr