Με απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών επικυρώθηκε στην εταιρεία «G4S Secure Solutions SA» ο διεθνής διαγωνισμός, ύψους 1 εκατ. ευρώ, για την προμήθεια του συστήματος ηλεκτρονικής επιτήρησης («βραχιολάκι») των κρατουμένων.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης στις αρχές του χρόνου, νομοθέτησε το «βραχιολάκι» και έθεσε σε εφαρμογή πιλοτικό πρόγραμμα για την ηλεκτρονική επιτήρηση 250 κρατουμένων (υποδίκων και καταδίκων) προκειμένου να μπορούν να εκτίουν την ποινή τους σε κατ’ οίκον περιορισμό.

Τον περασμένο Μάιο το υπουργείο Οικονομικών ενέκρινε το ποσό του 1.000.000 ευρώ για να μπορεί να ξεκινήσει ο διαγωνισμός προμήθειας του συστήματος, ενώ προβλέφθηκε και χρηματοδοτήσει από το Ταμείο Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑΧΔΙΚ).

Στη συνέχεια από το υπουργείο Δικαιοσύνης προκηρύχθηκε με τη διαδικασία του επείγοντος διεθνής διαγωνισμός για την προμήθεια των αναγκαίων συσκευών για το σύστημα ηλεκτρονικής επιτήρησης και αναρτήθηκε στο διαδίκτυο η διακήρυξη του δημόσιου διεθνή διαγωνισμού.

Η διακήρυξη του κλειστού δημόσιου διεθνή διαγωνισμού (συνολικού προϋπολογισμού 1.000.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) προέβλεπε δύο φάσεις (Α ? και Β ?) και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Στην πρώτη φάση οι ενδιαφερόμενες εταιρείες θα υπέβαλλαν φάκελο δικαιολογητικών και στην δεύτερη φάση θα υπέβαλλαν προσφορές.

Κατά την εξέλιξη του διαγωνισμού ασκήθηκαν μεταξύ των εταιρειών προσφυγές, καθώς και αίτηση ασφαλιστικών μέτρων στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών. Τελικά, απορρίφθηκε η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων και μειοδότης ανακηρύχθηκε η εταιρεία «G4S Secure Solutions SA», η οποία ήδη έχει καταθέσει την τραπεζική εγγυητική επιστολή και ξεκινάει μέσα στο επόμενο διάστημα η διαδικασία εφαρμογής-υλοποίησης του διαγωνισμού.