Φρένο στη μάστιγα των κλοπών κινητών τηλεφώνων βάζει πλέον και επισήμως από την Παρασκευή, η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), που υποχρεώνει τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας να μπλοκάρουν όλες τις συσκευές που δηλώνονται ως κλεμμένες.
Συγκεκριμένα, από τις 26 Σεπτεμβρίου τίθεται σε ισχύ η υποχρέωση των εταιρειών κινητής τηλεφωνίας να απενεργοποιούν, μέσω του κωδικού ΙΜΕΙ (International Mobile Equipment Identity – Διεθνής Κωδικός Κινητών Τηλεφώνων), όλες τις συσκευές κινητών τηλεφώνων που δηλώνονται από τους συνδρομητές τους ως κλεμμένες.
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η γνωστοποίηση του κωδικού ΙΜΕΙ της κλεμμένης συσκευής από το συνδρομητή στον πάροχό του. Ετσι διασφαλίζεται ότι η συσκευή δεν θα μπορέσει ξανά να λειτουργήσει σε κανένα από τα ελληνικά δίκτυα.

Το κλείδωμα σε αυτή την περίπτωση είναι ολικό και όχι σε επίπεδο SIM, κάτι που σημαίνει ότι η συσκευή θα καθίσταται ανενεργή –τουλάχιστον στην Ελλάδα. Αυτό μπορεί να υλοποιηθεί εύκολα, από τη στιγμή που τα συστήματα των εταιρειών κινητής τηλεφωνίας γνωρίζουν, εκτός από τον αριθμό SIM, τη γεωγραφική θέση μας καθώς και τον αριθμό IMEI της συσκευής η οποία είναι ενεργοποιημένη στο δίκτυό τους.

Με τον τρόπο αυτό, ένα κλεμμένο κινητό θα είναι πλέον άχρηστο και δεν θα μπορεί να πωληθεί στο εγχώριο παρεμπόριο, καθώς δεν θα μπορεί να ενεργοποιηθεί ξανά με άλλη κάρτα SIM της ίδιας ή άλλης εταιρείας.

Σημειώνεται, ότι ο κωδικός ΙΜΕΙ είναι μοναδικός για κάθε κινητό τηλέφωνο (αποτελεί την ταυτότητα κάθε συσκευής) και περιλαμβάνει πληροφορίες για τον κατασκευαστή και το μοντέλο της συσκευής.

Κάθε συνδρομητής μπορεί να βρει τον κωδικό ΙΜΕΙ:

* Στη συσκευασία της συσκευής.

* Πατώντας τα πλήκτρα * # 06 # στο τηλέφωνό του.

* Μέσω σχετικής εφαρμογής που υπάρχει στο λογισμικό της συσκευής.

Για την απενεργοποίηση του κλεμμένου κινητού, οι συνδρομητές πρέπει αρχικά να δηλώσουν την κλοπή στην Αστυνομία και στη συνέχεια να υποβάλουν στον πάροχό τους γραπτό αίτημα απενεργοποίησής του, επισυνάπτοντας το αποδεικτικό της δήλωσης κλοπής.
Κάθε εταιρία, που απενεργοποιεί τις κλεμμένες συσκευές των συνδρομητών της στο δίκτυό της, αναλαμβάνει ταυτόχρονα την ευθύνη να ενημερώνει σχετικά και τις υπόλοιπες εταιρίες κινητής τηλεφωνίας, οι οποίες οφείλουν να προχωρούν, επίσης, στην απενεργοποίηση των κλεμμένων συσκευών στα δίκτυά τους.
Ειδικότερα, οι εταιρείες θα αποστέλλουν ανά εβδομάδα στις άλλες εταιρείες κινητής τηλεφωνίας λίστα με τους κωδικούς ΙΜΕΙ των χαμένων συσκευών των χρηστών που βρίσκονται στο δίκτυό της.
Κάθε μια εταιρεία μόλις λάβει τη συγκεκριμένη λίστα εξετάζει εάν οι κωδικοί ΙΜΕΙ που της έχουν διαβιβαστεί έχουν δικαίωμα εγγραφής στο δίκτυό της, βάσει των στοιχείων της εβδομάδας που της δόθηκαν.

Εντός τριών εργάσιμων ημερών η εταιρεία είναι υποχρεωμένη να ενημερώσει τους άλλους παρόχους για το αποτέλεσμα της έρευνάς της και για τους κωδικούς ΙΜΕΙ που δεν έχουν δικαίωμα εγγραφής στο δίκτυό της και πρέπει να μπλοκαριστούν.

Μέσα στις επόμενες πέντε εργάσιμες ημέρες όλες οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας πλέον εισάγουν στα ηλεκτρονικά συστήματά τους τη λίστα με τους διαπιστωμένα κλεμμένους κωδικούς ΙΜΕΙ, μπλοκάροντας έτσι τη λειτουργία των κλεμμένων συσκευών.
Λίστες ΙΜΕΙ κλεμμένων κινητών μπορούν να διαβιβάζουν στις εταιρείες η Ελληνική Αστυνομία καθώς και οι διωκτικές Αρχές άλλων χωρών.
Οι χρήστες κινητών των οποίων ο κωδικός ΙΜΕΙ έχει μπλοκαριστεί, θα καλούνται από τις εταιρείες να αποδείξουν τον νόμιμο τρόπο απόκτησης της συσκευής σε χρόνο προγενέστερο της δήλωσης κλοπής της. Εάν υπάρχει τέτοια απόδειξη, η εταιρεία θα αποφασίζει την άρση του μπλοκαρίσματος της συσκευής, ενημερώνοντας σχετικά και τον χρήστη που είχε υποβάλει αίτημα για το μπλοκάρισμά της καθώς και τις άλλες εταιρείες κινητής τηλεφωνίας.
Σημειώνεται, ότι ένα αίτημα απενεργοποίησης απορρίπτεται εάν ο δηλωμένος κωδικός ΙΜΕΙ δεν είναι έγκυρος σύμφωνα με τις σχετικές διεθνείς προδιαγραφές ή δεν έχει αποδοθεί από τον κατασκευαστή στη συσκευή ώστε να την προσδιορίζει κατά μοναδικό τρόπο.
Εφαρμόζοντας τη συγκεκριμένη υποχρέωση, η ΕΕΤΤ στοχεύει στην ενίσχυση της προστασίας του καταναλωτή έναντι του φαινομένου της κλοπής συσκευών κινητών τηλεφώνων.

Σήμερα, ακριβές συσκευές κινητών τηλεφώνων μπαίνουν συχνά στο μάτι των επιτηδείων, οι οποίοι αφού τις κλέψουν αφαιρούν την κάρτα SIM και τα προσωπικά στοιχεία (επαφές, φωτογραφίες κ.λπ.) του θύματος κατόχου τους και στη συνέχεια τις πωλούν ως μεταχειρισμένες στη μαύρη αγορά. Στο εξής, με την τήρηση της λίστας των κλεμμένων IMEI από τις εταιρείες τηλεπικοινωνιών, οι συσκευές αυτές θα μπορούν να διατεθούν μόνο στο εξωτερικό.​