Επιχείρηση μπαϊπάς ώστε να αντιμετωπιστούν οι αντιδράσεις των δημοσίων υπαλλήλων προωθεί η κυβέρνηση στο θέμα της αξιολόγησης. Με την τροπολογία που ψηφίστηκε χθες, προβλέπονται διαβεβαιώσεις ότι δεν θα υποστούν καμία επίπτωση ανεξαρτήτως αποτελέσματος αξιολόγησης, αλλά παράλληλα παρακάμπτεται η άρνησή τους να λάβουν μέρος στη διαδικασία.

Με τις νέες διατάξεις το πρώτο στάδιο της αυτοαξιολόγησης που θα έπρεπε να κάνουν οι ίδιοι οι υπάλληλοι και προέβλεπε ο νόμος ως προαπαιτούμενο για τη συνέχιση της διαδικασίας παύει να ισχύει. Ειδικότερα, ακόμη και στην περίπτωση που το προσωπικό του Δημοσίου δεν θελήσει να λάβει μέρος και δεν συμπληρώσει τα σχετικά έντυπα της αυτοαξιολόγησης, «δεν αναστέλλονται τα περαιτέρω βήματα της αξιολόγησης, προκειμένου να είναι δυνατή και απρόσκοπτη η διαδικασία» όπως χαρακτηριστικά επισημαίνεται και στην αιτιολογική έκθεση της επίμαχης τροπολογίας.

Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ. Οπως πάντως είχε συμφωνηθεί και στο πλαίσιο της σύσκεψης στο Μαξίμου με τη συμμετοχή του Πρωθυπουργού, του αντιπροέδρου της κυβέρνησης και της ηγεσίας του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, αποσαφηνίζεται πλέον με απόλυτα κατηγορηματικό τρόπο ότι το αποτέλεσμα της αξιολόγησης δεν θα επηρεάσει με οποιονδήποτε τρόπο την εργασιακή σχέση των υπαλλήλων.

«Οι εκθέσεις αξιολόγησης έτους 2013 δεν λαμβάνονται υπόψη κατά τη διαδικασία αποτίμησης των προσόντων των υπαλλήλων για τη θέση τους σε διαθεσιμότητα και κινητικότητα και δεν επιφέρουν καμία άλλη δυσμενή έννομη συνέπεια, μισθολογικού, υπηρεσιακού ή άλλου χαρακτήρα για τους αξιολογούμενους υπαλλήλους» αναφέρεται στην τροπολογία.

Η ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ. Με την ίδια ρύθμιση υπογραμμίζεται ότι μετά την αξιολόγηση θα υπάρχουν μέτρα για την ενίσχυση της αποδοτικότητας των υπαλλήλων με χαμηλή βαθμολογία και περιγράφονται ενδεικτικά η συμμετοχή σε προγράμματα επιμόρφωσης, η ανάπτυξη δεξιοτήτων, η βελτίωση συγκεκριμένων χαρακτηριστικών που συνδέονται με το αντικείμενο της εργασίας τους ή η εκούσια μετακίνησή τους εντός της υπηρεσίας.

«Βλέπουμε την αξιολόγηση όχι ως εργαλείο τιμωρίας των υπαλλήλων αλλά βελτίωσης της απόδοσής τους» σημείωσε από το βήμα της Βουλής και ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Κυριάκος Μητσοτάκης. Πρόσθεσε, όμως, ότι «ο πυρήνας του νόμου δεν αλλάζει και κρατούμε την υποχρέωση της ποσόστωσης».

Ενστάσεις εξακολουθεί, για τον λόγο αυτό, να προκαλεί το γεγονός πως και με τη νέα ρύθμιση, δεν υπήρξε τελικώς τροποποίηση της ποσόστωσης που ορίζει ο νόμος για την κατάταξη των υπαλλήλων σε τρεις διαφορετικές κατηγορίες βάσει της απόδοσής τους και ειδικότερα το ποσοστό του 15% για το οποίο καθορίζεται χαμηλή βαθμολογία.

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ. Από το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης επαναλαμβάνεται πάντως ότι το υφιστάμενο σύστημα είναι μεταβατικό, καθώς με το νέο έτος θα καθιερωθεί νέα διαδικασία που θα συνδέεται με την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων από τους υπαλλήλους.

Η μεταβατικότητα αυτού του συστήματος κατέστη σαφής με ειδική αναφορά της τροπολογίας, στην οποία μάλιστα ύστερα από εισήγηση του ΠαΣοΚ περιελήφθη και επιπλέον διευκρινιστική προσθήκη σύμφωνα με την οποία ο βαθμός αξιολόγησης βάσει του υφιστάμενου συστήματος δεν θα ληφθεί υπόψη και θα σβηστεί από τον φάκελο του υπαλλήλου σε περίπτωση που με τον μόνιμο μηχανισμό από το 2015 εμφανίσει καλύτερη απόδοση και μεγαλύτερη βαθμολογία.

ΤΕΛΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ. Λόγω της καθυστέρησης που έχει προκληθεί εξαιτίας της λευκής απεργίας των δημοσίων υπαλλήλων, υπάρχει παράταση στις αρχικές προθεσμίες του νόμου. Ετσι, ο επιμερισμός των ποσοστών ανά διεύθυνση πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως την 1η Σεπτεμβρίου, η αυτοαξιολόγηση από τους ίδιους τους υπαλλήλους εντός δεκαπενθημέρου από την προθεσμία αυτή –ενώ η αρχική πρόβλεψη ήταν για τα τέλη Ιουλίου –και η τελική αξιολόγηση από τους αρμοδίους μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου αντί τέλος Αυγούστου.

Βάσει της τροπολογίας, από το σύστημα αξιολόγησης εξαιρούνται οι εργαζόμενοι στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και επισημαίνεται ότι θα προωθηθεί ειδικό Προεδρικό Διάταγμα το οποίο θα καθορίσει τα κριτήρια, τον τύπο και τη διαδικασία αξιολόγησης του προσωπικού αυτού.