Παρατείνεται έως τις 25 Ιουλίου 2014 η προθεσμία για την εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης διακοπής επιχειρηματικής δραστηριότητας, πέραν του έτους, η οποία έληγε σήμερα.

Αυτό προβλέπεται σε απόφαση της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, που αφορά επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες με μπλοκ παροχής υπηρεσιών.

Σύμφωνα με την απόφαση, τα φυσικά και νομικά πρόσωπα μπορούν, για τη διακοπή των εργασιών τους, να υποβάλουν στον υπάλληλο του τμήματος ή γραφείου της Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της ΔΟΥ, που βρίσκεται η έδρα της επιχείρησης, τη δήλωση διακοπής επιχειρηματικής δραστηριότητας στο πλαίσιο της νέας προθεσμίας.