Σε διαβούλευση μέχρι τις 25 Ιουνίου θέτει η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) το κείμενο του «Εθνικού Πλαισίου για την Έρευνα και Καινοτομία και της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης». Η ερευνητική και ακαδημαϊκή κοινότητα και οι παραγωγικές δυνάμεις της Ελλάδας καλούνται να καταθέσουν τις απόψεις τους.

Όπως επισήμανε ο γγ Έρευνας και Τεχνολογίας Χρήστος Βασιλάκος, «η έναρξη της νέας προγραμματικής περιόδου 2014- 2020 είναι η κατάλληλη στιγμή να θέσουμε τη χρηματοδότηση της έρευνας και καινοτομίας στη βάση ενός Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου για την Έρευνα και την Καινοτομία (ΕΣΠΕΚ).

»Η προσπάθεια αυτή θα έχει ως στόχο να μοχλεύσει σημαντικές ιδιωτικές επενδύσεις, μέσα από την αύξηση της δημόσιας χρηματοδότησης και τη στόχευση της πολιτικής έρευνας και καινοτομίας στις σημαντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χώρα μας στην πορεία προς το 2020».

Σύμφωνα με τη ΓΓΕΤ, η επιλογή εθνικών προτεραιοτήτων στο πεδίο της έρευνας θα είναι μια συνεχής διαδικασία σε όλη τη διάρκεια της περιόδου 2014- 2020.

Το κείμενο είναι διαθέσιμο για μελέτη και διαβούλευση στο opengov.gr.