Μήπως ανήκετε σε ειδική κατηγορία υποψηφίων για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και… δεν το ξέρετε;

Και όμως δεν είναι απίθανο αφού παρά την κατάργηση των τριών βασικών ειδικών κατηγοριών που ίσχυαν μέχρι πέρυσι (τρίτεκνοι, πολύτεκνοι, κοινωνικά κριτήρια) παραμένουν, ούτε λίγο ούτε πολύ, ακόμη 18 ειδικές κατηγορίες υποψηφίων για τις οποίες προβλέπονται ξεχωριστές ποσοστώσεις για την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, επιπλέον των 70.305 εισακτέων που ανακοινώθηκαν εφέτος. Αυτές οι καθ’ υπέρβασιν θέσεις και η ακριβής ποσοστιαία κατανομή των θέσεων εισακτέων για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 θα αποφασισθούν προσεχώς, ωστόσο δεν αναμένεται διαφοροποίηση από τα περυσινά δεδομένα.

Σημειώστε ότι οι μεγάλες ειδικές περιπτώσεις υποψηφίων (πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, κοινωνικά κριτήρια) που ώς τώρα εισάγονταν επίσης καθ’ υπέρβασιν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σε δικό τους ποσοστό θέσεων θα διεκδικούν πλέον την εισαγωγή τους επί ίσοις όροις με τους υπόλοιπους υποψηφίους και εφόσον επιτύχουν θα τους δίνονται ελεύθερες μετεγγραφές. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι θα μπορούν να εισάγονται –με πολύ λιγότερα μόρια –σε περιφερειακό πανεπιστήμιο και κατόπιν να μετεγγράφονται σε ομοειδές τμήμα κεντρικού ιδρύματος.

Επίσης, ειδικά για τους υποψηφίους της Κεφαλονιάς που θα συμμετάσχουν στις εφετινές Πανελλαδικές προβλέπονται θέσεις σε ποσοστό 0,5% επιπλέον του αριθμού εισακτέων, λόγω της αναστάτωσης που τους προκάλεσε ο μεγάλος σεισμός.

Οι εναπομείνασες 18 ειδικές κατηγορίες και τα αντίστοιχα ποσοστά θέσεων καθ’ υπέρβασιν των «κανονικών» εισακτέων, είναι οι εξής:

1Αθλητές με διακρίσεις έως και 7-10-2008 εισάγονται σε τμήματα, εισαγωγικές κατευθύνσεις τμημάτων και σχολές των πανεπιστημίων, ΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ, στα προγράμματα σπουδών των ανώτατων εκκλησιαστικών ακαδημιών, στο Τμήμα Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης της ΑΣΚΤ και στις ανώτερες σχολές τουριστικής εκπαίδευσης 30% στα ΤΕΦΑΑ και 1% σε λοιπά τμήματα, εισαγωγικές κατευθύνσεις τμημάτων και σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

2Αθλητές με διακρίσεις από 8-10-2008 ώς και 31-8-2014 εισάγονται σε τμήματα, εισαγωγικές κατευθύνσεις τμημάτων και σχολές των πανεπιστημίων, ΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ, στα προγράμματα σπουδών των ανώτατων εκκλησιαστικών ακαδημιών, στο Τμήμα Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης της ΑΣΚΤ και στις ανώτερες σχολές τουριστικής εκπαίδευσης 20% στα ΤΕΦΑΑ και 3% σε λοιπά τμήματα, εισαγωγικές κατευθύνσεις τμημάτων και σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

3Τέκνα Ελλήνων του εξωτερικού, απόφοιτοι ελληνικών λυκείων: 3%.

4Τέκνα ελλήνων υπαλλήλων αποσπασμένων σε ελληνικές δημόσιες υπηρεσίες στο εξωτερικό ή σε διεθνείς οργανισμούς στους οποίους μετέχει και η Ελλάδα, απόφοιτοι ελληνικών λυκείων: 1%.

5Ελληνες απόφοιτοι ξένων λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων που λειτουργούν στο εξωτερικό και ακολουθούν πρόγραμμα σπουδών χώρας-μέλους της Ευρωπαϊκής Ενωσης (πλην της Κύπρου): 1,50%.

6Ελληνες απόφοιτοι κυπριακών λυκείων που λειτουργούν στην Κύπρο και ακολουθούν το πρόγραμμα σπουδών της χώρας αυτής: 1,50%.

7 Ελληνες απόφοιτοι ξένων λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων που λειτουργούν στο εξωτερικό και ακολουθούν πρόγραμμα σπουδών χώρας μη μέλους της Ευρωπαϊκής

Ενωσης: 1%.

8Αλλοδαποί – αλλογενείς που είναι απόφοιτοι σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που ακολουθεί πρόγραμμα σπουδών χώρας μη μέλους της Ευρωπαϊκής Ενωσης, για τα τμήματα και τις σχολές πανεπιστημίων, ανώτατων εκκλησιαστικών ακαδημιών (πλην των προγραμμάτων ιερατικών σπουδών) και ΤΕΙ του επιστημονικού πεδίου Ανθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών: 2%.

9Αλλοδαποί – αλλογενείς που είναι απόφοιτοι σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που ακολουθεί πρόγραμμα σπουδών χώρας μη μέλους της Ευρωπαϊκής Ενωσης, για τα τμήματα, κατευθύνσεις και τις σχολές πανεπιστημίων (πλην των προγραμμάτων ιερατικών σπουδών των ανώτατων εκκλησιαστικών ακαδημιών) και ΤΕΙ, των λοιπών επιστημονικών πεδίων:1%.

10 Αλλοδαποί – αλλογενείς που είναι απόφοιτοι σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης το οποίο ακολουθεί πρόγραμμα σπουδών χώρας μη μέλους της Ευρωπαϊκής Ενωσης, για τα προγράμματα ιερατικών σπουδών των ανώτατων εκκλησιαστικών ακαδημιών: 20%.

11 Απόφοιτοι λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης μη ελληνικής καταγωγής, για τα τμήματα, τις εισαγωγικές κατευθύνσεις τμημάτων και τις σχολές πανεπιστημίων, ανώτατων εκκλησιαστικών ακαδημιών (πλην των προγραμμάτων ιερατικών σπουδών των ανώτατων εκκλησιαστικών ακαδημιών), ΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ και ανώτερων σχολών τουριστικής εκπαίδευσης όλων των επιστημονικών πεδίων: 10%.

12 Απόφοιτοι λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης μη ελληνικής καταγωγής, για τα προγράμματα ιερατικών σπουδών των ανώτατων εκκλησιαστικών ακαδημιών: 20%.

13 Υπότροφοι αλλοδαποί – αλλογενείς για τα τμήματα των θεολογικών σχολών των πανεπιστημίων και των προγραμμάτων σπουδών των ανώτατων εκκλησιαστικών ακαδημιών: 3,50%.

14 Υπότροφοι αλλοδαποί – αλλογενείς για όλα τα υπόλοιπα τμήματα των πανεπιστημίων, των ΤΕΙ, της ΑΣΠΑΙΤΕ και των ανώτερων σχολών τουριστικής εκπαίδευσης: 1%.

15 Υπότροφοι ομογενείς για όλες τις σχολές και τα τμήματα των πανεπιστημίων, των ανώτατων εκκλησιαστικών ακαδημιών, των ΤΕΙ, τις ανώτερες σχολές τουριστικής εκπαίδευσης και της ΑΣΠΑΙΤΕ: 1%.

16 Ελληνες πολίτες της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης, κάτοχοι απολυτηρίου λυκείου, για τις σχολές και τα τμήματα των πανεπιστημίων, των ΤΕΙ, της ΑΣΠΑΙΤΕ, εκτός των Τμημάτων Θεολογίας, Κοινωνικής Θεολογίας και Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας των Πανεπιστημίων Αθηνών και Θεσσαλονίκης και των προγραμμάτων σπουδών των ανώτατων εκκλησιαστικών ακαδημιών: 0,50%.

17 Ελληνες πολίτες της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης, κάτοχοι απολυτηρίου ημερήσιου επαγγελματικού λυκείου (ομάδα Α’), για τις σχολές και τα τμήματα των ΤΕΙ και της ΑΣΠΑΙΤΕ:0,50%.

18 Πασχόντων από σοβαρές παθήσεις: 5%.