Τελεσίγραφο σε εκατοντάδες χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις να υποβάλουν έως τις 20 Ιουνίου τις δηλώσεις ΦΠΑ ή παρακρατούμενων φόρων που «χρωστούν» στην Εφορία ή να υποβάλουν εναλλακτικά δήλωση διακοπής εργασιών ή αδράνεια αν έχουν αναστείλει τη δραστηριότητά τους έστειλε ο γενικός γραμματέας δημοσίων εσόδων Χάρης Θεοχάρης.

Οσοι δεν ανταποκριθούν, από την 1η Ιουλίου θα έρθουν αντιμέτωποι με μία μάλλον δυσάρεστη έκπληξη. Η Εφορία θα προσδιορίσει κατ’ εκτίμηση τον φόρο που οφείλουν –για παράδειγμα από ΦΠΑ –και θα τους στείλει το ραβασάκι για άμεση πληρωμή. Υποχρέωση να περάσουν από την Εφορία έως τις 20 Ιουνίου έχουν, σύμφωνα με την εγκύκλιο, οι επιχειρήσεις εκείνες (φυσικά, νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες) που χωρίς να έχουν εκπληρώσει στο σύνολό τους τις φορολογικές τους υποχρεώσεις παρουσιάζουν έστω και μία «συναλλακτική κίνηση», έχουν υποβάλει δηλαδή έστω και μία δήλωση φορολογικού ή πληροφοριακού χαρακτήρα σε κάποιο υποσύστημα του Taxis την τελευταία τριετία (για το διάστημα από 1/1/2011 έως 31/12/2013). Οι επιχειρήσεις αυτές έχουν τρεις εναλλακτικές επιλογές:

n να εκπληρώσουν τις εκκρεμείς φορολογικές τους υποχρεώσεις, εφόσον συνεχίζουν να ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα,

n να υποβάλουν δήλωση διακοπής στην περίπτωση που δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα,

n να υποβάλουν δήλωση μεταβολής εργασιών με σκοπό να θέσουν την επιχείρηση τους σε «αδράνεια».

Εκτιμάται ότι χιλιάδες επιχειρήσεις, παρότι δεν ασκούν πλέον καμία επιχειρηματική δραστηριότητα και πρακτικά έχουν κλείσει, στην Εφορία συνεχίζουν να εμφανίζονται ενεργές καθώς οι φορολογούμενοι αποφεύγουν να κλείσουν τα βιβλία τους λόγω συσσωρευμένων οφειλών.

Οπως εξηγεί ο κ. Θεοχάρης, στόχος του «τελεσιγράφου» είναι να ξεχωρίσουν οι ενεργές από τις ανενεργές επιχειρήσεις προκειμένου να επικεντρωθούν οι φορολογικοί έλεγχοι σε επιχειρήσεις οι οποίες συνεχίζουν να έχουν δραστηριότητα. Γι’ αυτό ακριβώς, με την απειλή του κατ’ εκτίμηση φόρου, δίνεται η προθεσμία έως τις 20 Ιουνίου.

Ο φόρος κατ’ εκτίμηση καθιερώθηκε με τον νέο Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών. Στο άρθρο 33 ορίζεται ότι αν ο φορολογούμενος δεν υποβάλει φορολογική δήλωση «η Φορολογική Διοίκηση δύναται να εκδώσει πράξη εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου ορίζοντας τη φορολογητέα ύλη με βάση κάθε στοιχείο και πληροφορία που έχει στη διάθεσή της και αφορούν ιδίως το επίπεδο διαβίωσης του φορολογουμένου, την άσκηση της επαγγελματικής ή επιχειρηματικής δραστηριότητάς του ή ομοειδείς επιχειρηματικές ή επαγγελματικές δραστηριότητες».