16/4/2014

Η Roche ανακοίνωσε την εξαγορά της ιδιωτικής εταιρείας IQuum, Inc. (IQuum) που εδρεύει στο Marlborough, Massachusetts, ΗΠΑ και έχει ως κυριότερο αντικείμενο την ανάπτυξη παρακλίνιων προϊόντων μοριακής διαγνωστικής.

Με την εξαγορά αυτή, η Roche αποκτά πρόσβαση στο σύστημα Laboratory-in-a-tube (Liat™) της IQuum, το οποίο επιτρέπει στο ιατρικό προσωπικό να πραγματοποιεί ταχείες εξετάσεις μοριακής διαγνωστικής σε παρακλίνιες συνθήκες, κοντά στον ασθενή και με ελάχιστη εκπαίδευση.Η πρώτη εξέταση που διατίθεται για χρήση με το σύστημα αφορά τον προσδιορισμό των ιών γρίπης Α/Β με την μεθοδογία Liat™ Influenza A/B Assay στον αναλυτή Liat™, έχοντας λάβει σήμανση CE και έγκριση FDA.

Ο Ronald Diggelmann, COO της Roche Diagnostics, αναφέρει πως «Με την IQuum ενισχύουμε ακόμα περισσότερο τη σειρά προσφερόμενων προϊόντων μοριακής διαγνωστικής, με τεχνολογία αιχμής και προϊόντα που καλύπτουν την αγορά παρακλίνιων συστημάτων. Οι ασθενείς θα ωφεληθούν από τη δυνατότητα ορθής διάγνωσης επί τόπου, η οποία θα επιτρέψει στους επαγγελματίες της υγείας να λαμβάνουν γρήγορα τεκμηριωμένες αποφάσεις θεραπείας σε ποικιλία συνθηκών».

Ο Shuqi Chen, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της IQuum, δήλωσε: «Είμαστε ενθουσιασμένοι από το γεγονός ότι θα συνεχίσουμε να αναπτύσσουμε καινοτόμες λύσεις μοριακής διαγνωστικής, ως μέλος της ομάδας της Roche Molecular Diagnostics. Η Roche είναι η ιδανική εταιρεία για την υλοποίηση των προοπτικών της τεχνολογίας παρακλίνιας μοριακής διαγνωστικής που αναπτύξαμε. Είμαστε απόλυτα αφοσιωμένοι στη συνεχιζόμενη επιτυχία των εργαζομένων, των προϊόντων και των προγραμμάτων ανάπτυξης της IQuum».

Η συμφωνία εξαγοράς ορίζει ότι η Roche θα καταβάλει στους μετόχους της IQuum 275εκατ. δολάρια κατά την υπογραφή και ακόμη 175εκατ. δολάρια ανά δόσεις σε χρονικά ορόσημα εξαρτώμενα από τα προϊόντα της εταιρείας. Η αγοραπωλησία υπόκειται στους συνήθεις όρους ολοκλήρωσης.

Αφού ολοκληρωθεί η εξαγορά, η IQuum θα ενσωματωθεί στη Roche Molecular Diagnostics.

Πληροφορίες για την IQuum

Η IQuum είναι πρωτοπόρος στην ανάπτυξη της τεχνολογίας «lab-in-a-tube» («σωληνάριο-εργαστήριο»), μιας πρωτοποριακής πλατφόρμας ανάλυσης βιολογικών δειγμάτων που προσφέρει επαναστατικά πλεονεκτήματα σε ένα μεγάλο φάσμα της αγοράς βιολογικών αναλύσεων. Η τεχνολογία της εταιρείας επιτρέπει σε μη εξειδικευμένο προσωπικό να πραγματοποιεί προχωρημένες αναλύσεις βιολογικών δειγμάτων σε οποιοδήποτε περιβάλλον, με μεγαλύτερη ταχύτητα. Η εταιρεία, που ιδρύθηκε το 1998 από τον δρ. Shuqi Chen και τον Keith Greenfield, εμπορεύεται την τεχνολογία και τα προϊόντα «lab-in-a-tube» στις αγορές της κλινικής διαγνωστικής, της βιολογικής άμυνας και των βιομηχανικών ελέγχων. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.IQuum.com