Πτωτική είναι η κατανάλωση εμφιαλωμένων νερών στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, σύμφωνα με την τελευταία έκδοση της Κλαδικής Μελέτης που εκπόνησε η Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group ΑΕ.

Η ζήτηση για εμφιαλωμένα νερά καλύπτεται από εγχωρίως παραγόμενα προϊόντα, το δε εξωτερικό εμπόριο του κλάδου είναι ιδιαίτερα περιορισμένο.

Το μεγαλύτερο μερίδιο επί του συνολικού όγκου παραγωγής αποσπούν τα μεταλλικά νερά (73% περίπου) και ακολουθούν τα επιτραπέζια και τα ανθρακούχα νερά.

Ο κλάδος των εμφιαλωμένων νερών περιλαμβάνει αρκετές μικρομεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις και ολιγάριθμες μεγάλες εταιρείες, οι οποίες είτε ασχολούνται αποκλειστικά με την εμφιάλωση νερού, είτε δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο κλάδο των ειδών διατροφής και ποτών.

Οι μεγάλες εταιρείες του κλάδου διαθέτουν οργανωμένα και εκτεταμένα δίκτυα διανομής που καλύπτουν όλη σχεδόν την επικράτεια. Αντίθετα, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι κυρίως τοπικής εμβέλειας, αναφέρεται στη μελέτη.