Από τη Μεγάλη Πέμπτη θα μπορούν να πάρουν πίσω τις πινακίδες κυκλοφορίας Ι.Χ. και μοτοσικλετών που είχαν καταθέσει στις εφορίες οι φορολογούμενοι, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να καταβάλουν τα 9/12 των ετήσιων τελών κυκλοφορίας.

Η σχετική διάταξη νόμου δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ και με εγκύκλιο που έστειλε στις εφορίες ο γενικός γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Χάρης Θεοχάρης άνοιξε ο δρόμος για την ανάκτηση πινακίδων Ι.Χ. αυτοκινήτων και μοτοσικλετών που έχουν κατατεθεί στις εφορίες, καταβάλλοντας αναλογικά τα τέλη κυκλοφορίας για τους μήνες που υπολείπονται έως το τέλος του έτους.

Οι διατάξεις που ψηφίστηκαν ορίζουν πως ειδικά για το 2014 «σε περίπτωση άρσης ακινησίας οχήματος, αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας ιδιωτικής χρήσης, εντός του έτους 2014, τα τέλη κυκλοφορίας για το έτος αυτό καταβάλλονται αναλογικά μόνο για τους υπόλοιπους μήνες του έτους, συμπεριλαμβανομένου και του μήνα εντός του οποίου γίνεται η άρση της ακινησίας ( αντί για την καταβολή του ετήσιου ποσού που ισχύει σήμερα). Με πράξη της αρμόδιας υπηρεσίας της Φορολογικής Διοίκησης διαπιστώνεται το οφειλόμενο ποσό με βάση την ακριβή ημερομηνία της άρσης ακινησίας και τίθεται εκ νέου σε κυκλοφορία το όχημα».