«Χαρτί» για έξοδο από τη διαθεσιμότητα και παραμονή στο Δημόσιο μέσω μετακίνησης σε άλλη υπηρεσία αποτελούν τα υψηλά βαθμολογούμενα προσόντα των υπαλλήλων, μεταξύ των οποίων είναι η πρόσληψη μέσω ΑΣΕΠ, η εισαγωγή από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και οι τίτλοι σπουδών.
Τα κριτήρια και οι διαδικασίες για τη μετακίνηση υπαλλήλων που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα περιγράφονται σε χθεσινή απόφαση του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης Κυριάκου Μητσοτάκη. Οσοι υπάλληλοι συγκεντρώνουν τις μεγαλύτερες βαθμολογίες θα προκρίνονται για τη μετακίνηση σε υπηρεσίες όπου παρουσιάζονται κενά.
Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, εκτός από τη μοριοδότηση κάποιων κριτηρίων προβλέπεται και αρνητική βαθμολόγηση στις περιπτώσεις όπου στους υπαλλήλους είχαν επιβληθεί πειθαρχικές ποινές. Μειωμένες σημαντικά πιθανότητες να μετακινηθούν έχουν επίσης εκτός από τους υπαλλήλους χαμηλών προσόντων και όσοι προσλήφθηκαν αρχικά ως συμβασιούχοι και στη συνέχεια μονιμοποιήθηκαν με διάφορες διαδικασίες (π.χ. Διάταγμα Παυλόπουλου).
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την έκδοση των αποφάσεων μετακίνησης, οι υπάλληλοι που επιλέχθηκαν θα είναι υποχρεωμένοι να αναλάβουν υπηρεσία στις νέες θέσεις τους. Σε διαφορετική περίπτωση θα βρεθούν αντιμέτωποι με απόλυση.
Για τις κενές θέσεις, στις οποίες μπορούν να μετακινηθούν όσοι έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα, θα εκδοθεί ανακοίνωση από το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, στην οποία θα περιγράφονται και όλα τα απαιτούμενα προσόντα για την κάλυψη κάθε θέσης.
Οι διαθέσιμοι θα πρέπει εντός 15 ημερών από την ανακοίνωση του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης για τις κενές θέσεις να υποβάλουν αίτηση-υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα δηλώνουν κατά σειρά προτίμησης τους φορείς στους οποίους επιθυμούν να μετακινηθούν. Σε περίπτωση που δεν δηλώσουν προτιμήσεις θα θεωρείται ότι έχουν δηλώσει το σύνολο των θέσεων όπως αυτές αναφέρονται στην ανακοίνωση του υπουργείου και κατά συνέπεια θα υπάρχει περίπτωση να μετακινηθούν οπουδήποτε.
Η δήλωση των θέσεων προτίμησης δεν συνεπάγεται βέβαια ότι θα μεταφερθούν σε αυτές, καθώς αυτό συναρτάται από τις βαθμολογίες των υπαλλήλων. Δηλαδή μεταξύ υπαλλήλων που έχουν δηλώσει την ίδια θέση θα προηγηθούν αυτοί που έχουν συγκεντρώσει τη μεγαλύτερη βαθμολογία και οι υπόλοιποι αναγκαστικά θα μεταφερθούν σε άλλες κενές θέσεις όπως αυτές θα προσδιορίζονται στην ανακοίνωση του υπουργείου.
Παράλληλα, στην αίτησή τους θα πρέπει να αναφέρουν εάν συναινούν η μετακίνησή τους να γίνει σε θέσεις κατώτερης κατηγορίας από εκείνην της θέσης που είχαν στο φορέα όπου απασχολούνταν πριν από τη διαθεσιμότητα - π.χ. αν κατείχαν θέση τεχνολογικής εκπαίδευσης να μετακινηθούν σε δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Τα 8 βήματα της κινητικότητας
1. Υποβολή αιτημάτων από φορείς για κενές θέσεις ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα
2. Εκδοση γνώμης από το αρμόδιο Συμβούλιο για τον αριθμό των κενών και τα απαιτούμενα προσόντα κάλυψής τους, καθώς και τη σειρά προτεραιότητας των φορέων, οι ανάγκες των οποίων θα προκριθούν
3. Δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ανακοίνωσης του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης όπου θα καθορίζονται η σειρά προτεραιότητας των φορέων, ο αριθμός των προς μετακίνηση υπαλλήλων και τα απαιτούμενα προσόντα
4. Κατάρτιση πινάκων από τους φορείς όπου απασχολούνταν οι διαθέσιμοι σχετικά με την ύπαρξη ή μη κάποιων οι οποίοι πληρούν τα προσόντα για την κάλυψη κενών θέσεων
5. Υποβολή αίτησης και από τους ίδιους τους διαθεσίμους σχετικά με τους φορείς που επιθυμούν κατά προτίμηση να μετακινηθούν και αποστολή πρόσθετων δικαιολογητικών για πιθανά προσόντα που βαθμολογούνται
6. Αποστολή από τους φορείς όλων των πινάκων για τυχόν διαθεσίμους, που μπορούν να τοποθετηθούν σε κενές θέσεις στο ΑΣΕΠ
7. Κατάρτιση από το ΑΣΕΠ ενός ενιαίου πίνακα βαθμολογικής κατάταξης των διαθεσίμων ανά φορέα που θα μετακινηθούν, κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα
8. Εκδοση απόφασης μετακίνησης των διαθεσίμων στις νέες υπηρεσίες και δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από