Επιταχύνεται η διαδικασία ιδιωτικοποίησης της ΔΕΗ μετά και την έγκριση που πήρε χθες από το Υπουργικό Συμβούλιο το σχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την αποκρατικοποίηση της Επιχείρησης σε τρία βήματα: το 2014 θα πωληθεί ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ), το 2015 θα πρέπει να έχει ιδιωτικοποιηθεί η λεγόμενη «μικρή ΔΕΗ» (θα περιλαμβάνει περίπου το 30% της σημερινής εταιρείας μαζί με προσωπικό και πελατολόγιο), ενώ η αναζήτηση στρατηγικού επενδυτή για τη μητρική εταιρεία τοποθετείται μέσα στο 2016.

Πρόκειται για το σχέδιο που είχε ανακοινώσει τον περασμένο Μάιο ο υφυπουργός ΠΕΚΑ Ασ. Παπαγεωργίου, το οποίο εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο και δημοσιεύθηκε χθες στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με βάση τις δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί απέναντι στην τρόικα. Στην περίπτωση του ΑΔΜΗΕ προβλέπεται ο ιδιοκτησιακός διαχωρισμός του μέσω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, διά της εισόδου επενδυτή που θα αναλάβει σε πρώτη φάση την απόκτηση έως και του 49% της εταιρείας μαζί με το μάνατζμεντ. Το χρονοδιάγραμμα προβλέπει ολοκλήρωση της πρώτης φάσης εντός του 2013 και της δεύτερης εντός του δεύτερου τριμήνου του 2014, οπότε και θα προχωρήσει η πώληση μέχρι και του 51% του ΑΔΜΗΕ. Το σχέδιο προβλέπει ότι το Δημόσιο θα διατηρήσει στον ΑΔΜΗΕ την καταστατική μειοψηφία.

Η «μικρή ΔΕΗ». Ταυτόχρονα προβλέπεται η δημιουργία μιας «μικρής ΔΕΗ», στην οποία θα δοθεί το 30% των μονάδων της μητρικής της. Συνολικά, η «μικρή ΔΕΗ» θα δεχθεί από τη ΔΕΗ 1.400 MW μονάδων με καύσιμο λιγνίτη, 500 MW υδροηλεκτρικού δυναμικού και 500 MW δυναμικού φυσικού αερίου. Ακόμη, θα δοθεί σαν προίκα στη «μικρή ΔΕΗ» μέρος του σημερινού πελατολογίου της μητρικής εταιρείας. Για να μπορεί να λειτουργήσει, η νέα εταιρεία θα έχει πρόσβαση σε ορυχείο λιγνίτη. Η προετοιμασία για τη δημιουργία της «μικρής ΔΕΗ» εκτιμάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί έως τον Ιούνιο του 2014, οι επαφές με επενδυτές θα γίνουν το προσεχές καλοκαίρι και η πώληση αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του πρώτου τριμήνου του 2015.

Το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε την πώληση του 17% των μετοχών της ΔΕΗ μέσω της προσέλκυσης στρατηγικού επενδυτή. Η προεργασία θα αρχίσει αμέσως μετά την οριστικοποίηση του καταλόγου παγίων που θα εισφερθούν στη νέα εταιρεία (τη «μικρή ΔΕΗ»). Ο διαγωνισμός αναμένεται να προκηρυχθεί εντός του τρίτου τριμήνου του 2015, με στόχο να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο ώς το πρώτο τρίημο του 2016. Σε κάθε περίπτωση, η διαδικασία αποκρατικοποίησης της μητρικής ΔΕΗ θα πρέπει να λάβει υπόψη τους τελικούς όρους συναλλαγής πώλησης της «μικρής ΔΕΗ».