Στα δύο θα «σπάσει» το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ) τον ερχόμενο Οκτώβριο, καθώς η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (ΓΓΔΕ) του υπουργείου Οικονομικών θα αναλάβει από το φθινόπωρο όλες τις αρμοδιότητες του ΣΔΟΕ που αφορούν τον προληπτικό και προσωρινό φορολογικό έλεγχο, και ειδικά τους ελέγχους στον ΦΠΑ. Αυτό θα έχει ως συνέπεια το 50% του προσωπικού της Ειδικής Γραμματείας του ΣΔΟΕ, δηλαδή περίπου 350 άτομα, να υπαχθεί στη ΓΓΔΕ.

Ειδικότερα, με απόφαση του υπουργού Οικονομικών Ι. Στουρνάρα για την κατανομή των θέσεων Ελεγκτών Βεβαίωσης και Αναγκαστικής Είσπραξης των Εσόδων του Κράτους μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων και της Ειδικής Γραμματείας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος για τη στελέχωση των οργανικών μονάδων τους προβλέπεται ότι στη ΓΓΔΕ θα αντιστοιχούν εφεξής 3.731 υπάλληλοι με ελεγκτικά καθήκοντα και στο ΣΔΟΕ 360 υπάλληλοι. Συμπληρωματική απόφαση του γενικού γραμματεία Δημοσίων Εσόδων Χ. Θεοχάρη για την κατανομή των θέσεων Ελεγκτών Βεβαίωσης και Αναγκαστικής Είσπραξης των Εσόδων του Κράτους προβλέπει ότι από τους 3.731 υπαλλήλους που θα στελεχώσουν τη ΓΓΔΕ οι 1.730 θα τοποθετηθούν στην Αττική.

Συνολικά, από τους 3.731 υπαλλήλους της ΓΓΔΕ οι 670 θα τοποθετηθούν στην Κεντρική Υπηρεσία της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, στην Επιχειρησιακή Μονάδα Είσπραξης, στο Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου, στο Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων και στα Διαπεριφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Οι υπόλοιποι 3.061 υπάλληλοι της ΓΓΔΕ θα κατανεμηθούν σε 61 εφορίες πανελλαδικά.

Οι αρμοδιότητες. Η ΓΓΔΕ θα αναλάβει από τον Οκτώβριο αρμοδιότητες τις οποίες ασκεί σήμερα το ΣΔΟΕ και σχετίζονται με τον προληπτικό έλεγχο εφαρμογής των διατάξεων της φορολογικής νομοθεσίας και ιδίως με τους παρακρατούμενους φόρους, με έμφαση στον ΦΠΑ και στους Ειδικούς Φόρους Κατανάλωσης. Η ΓΓΔΕ θα αναλάβει εξ ολοκλήρου και τον έλεγχο εφαρμογής των διατάξεων της τελωνειακής νομοθεσίας, ενώ στην αρμοδιότητά της θα περάσει και η επιτήρηση του θαλάσσιου χώρου με διενέργεια ελέγχων για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου.

Ενδεικτικά, ο έλεγχος για την έκδοση αποδείξεων λιανικής πώλησης και παραστατικών από καταστήματα και επιχειρήσεις, οι έλεγχοι για πλαστά και εικονικά τιμολόγια, γενικά η απόδοση ΦΠΑ, οι έρευνες σε ελεύθερους επαγγελματίες – επιτηδευματίες για πιθανή απόκρυψη εισοδημάτων (π.χ. γιατροί, δικηγόροι, καλλιτέχνες κ.ά.), για το λαθρεμπόριο καυσίμων, αλλά και για το λαθρεμπόριο τσιγάρων και ποτών περνούν πλέον στην αρμοδιότητα της ΓΓΔΕ.

στο υπουργειο. Στην Ειδική Γραμματεία του ΣΔΟΕ –θα εξακολουθήσει να υπάγεται στον υφυπουργό Οικονομικών Γ. Μαυραγάνη –θα παραμείνει η αρμοδιότητα για το οικονομικό έγκλημα, το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, τις οφσόρ εταιρείες, αλλά και οι μεγάλες υποθέσεις φοροδιαφυγής. Πιο αναλυτικά, η έρευνα, ο εντοπισμός και η καταστολή οικονομικών παραβάσεων ιδιαίτερης βαρύτητας και σημασίας, όπως η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ξέπλυμα χρήματος), οι απάτες και παρατυπίες, οι παραβάσεις που σχετίζονται με προμήθειες, επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις, οι παράνομες χρηματιστηριακές και χρηματοπιστωτικές συναλλαγές και γενικά οι οικονομικές απάτες εις βάρος των συμφερόντων του ελληνικού Δημοσίου, θα εξακολουθήσουν να γίνονται από το ΣΔΟΕ. Παράλληλα, η αποκάλυψη και η καταπολέμηση παράνομων συναλλαγών και δραστηριοτήτων, που διενεργούνται με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, του Διαδικτύου και νέων τεχνολογιών, θα παραμείνουν στην αρμοδιότητα του ΣΔΟΕ.

Αρμόδια στελέχη του υπουργείου Οικονομικών τόνισαν μιλώντας στα «ΝΕΑ» ότι οι οργανωτικές αλλαγές στη ΓΓΔΕ και στο ΣΔΟΕ δεν αναμένεται να επηρεάσουν έρευνες τις οποίες ήδη διενεργεί το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος σε υποθέσεις όπως αυτές της λίστας Λαγκάρντ και της λίστας του Λουξεμβούργου ή στην υπόθεση ελλήνων φορολογουμένων με ακριβά ακίνητα σε ευρωπαϊκές πόλεις κ.λπ.