Κατά έως 0,25% μειώνει τα επιτόκια των καταθέσεών του στο σύνολο του δικτύου του ο όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς. Οπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η μείωση πραγματοποιείται μετά τη μείωση κατά 25 μονάδες βάσης του βασικού επιτοκίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που έγινε στις αρχές Μαΐου. Παράλληλα, τα βασικά επιτόκια ταμιευτηρίου ορίζονται στο 0,05%, ενώ αντίστοιχα αναπροσαρμόζονται τα προνομιακά επιτόκια των αποταμιευτικών λογαριασμών «Αξίζει» και «Διπλό Ταμιευτήριο» στο 2,50%, καθώς και το προνομιακό επιτόκιο του τρεχούμενου λογαριασμού της Winbank Direct στο 3,50%.

Αμετάβλητο διατηρείται στο 4% το προνομιακό επιτόκιο του αποταμιευτικού λογαριασμού «Μπορώ». Σημειώνεται ότι οι αλλαγές στα επιτόκια θα ισχύσουν από τη Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου.